Les 5 - Jeugdbescherming

Welkom! 
Les vijf van het keuzedeel jeugd- en opvoedhulp. 

Microfoon uit? Dan kunnen we starten! 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welkom! 
Les vijf van het keuzedeel jeugd- en opvoedhulp. 

Microfoon uit? Dan kunnen we starten! 

Slide 1 - Slide

Programma 
 • Terugblik vorige les 
 • Nabespreken huiswerk
 • Uitleg RVDK & 
    jeugdbescherming 
 • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

Na deze les: 

 • Kun je uitleggen wat de taak van de Raad voor de
    Kinderbescherming is 
 • Kun je uitleggen wat een jeugdbeschermingsmaatregel is
 • Kun je een voorbeeld noemen wanneer een kind onder toezicht gesteld wordt

Slide 3 - Slide

Nabespreken opdracht 
Beantwoord deze vragen voordat je de documentaire bekijkt: 
 1. Wat zijn je eerste gedachtes bij het woord jeugdbescherming? Maak hiervan een woordweb. 
 2. Ben je zelf wel eens in aanraking gekomen met jeugdbescherming? Of anderen in jouw omgeving? 
 3. Wat denk jij dat een jeugdbeschermer doet? Wat zijn taken die een jeugdbeschermer uitvoert? 

Slide 4 - Slide

Nabespreken opdracht 
Beantwoord deze vragen na het bekijken van de documentaire:
 1. Wat zijn de taken van een jeugdbeschermer? 
 2. Komen die taken overeen met wat jij had opgeschreven voor het kijken van de documentaire? Wat komt overeen, wat verschilt? 
 3. Kies een fragment uit wat indruk op jouw heeft gemaakt. Waarom maakte dit indruk? Wat gebeurde er? 

Slide 5 - Slide

Jeugdzorg
Verzamelnaam voor alle vormen van hulp in de jeugdhulpverlening 

Jeugdhulp + jeugdbescherming + jeugdreclassering = jeugdzorg 

Slide 6 - Slide

Jeugdbescherming- en reclassering 
 • Gefinancierd door gemeente d.m.v. jeugdwet 
 • Samen met jeugdhulp vormt dit de jeugdzorg Slide 7 - Slide

Jeugd-bescherming 
"Als ouders niet in staat blijken hun kind een gezonde en veilige opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen."

Slide 8 - Slide

Raad voor de kinderbescherming 
Bekijk de video. Vat in je eigen woorden samen wat de taak van de Raad is. 

Slide 9 - Slide

Raad voor de kinderbescherming 
De Raad voor de Kinderbescherming wordt geraadpleegd of ingeschakeld wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind. (bron: RVDK) 

Slide 10 - Slide

Taken en verantwoordelijkheden 
 • Onderzoek naar aanleiding van melding (Veilig Thuis, Politie)
 • Rapport opstellen
 • Verzoek aan rechtbank (OTS/Voogdij) 
 • Acute situaties (ingrijpen)

Slide 11 - Slide

Jeugd
bescherming 
 • Gedwongen (opgelegd door rechter) 
 • Andere hulpverlening niet toereikend 
 • Sprake van een bedreigde ontwikkeling kind (door kind- en/of ouder factoren) 

Voorbeeld bedreigde ontwikkeling? 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Taken jeugdbescherming
 • Jeugdbeschermer stelt samen met ouders plan van aanpak op 
 • Kan behandeling, begeleiding, hulpverlening verplichten 
 • Hulpverlening gericht op het verbeteren thuissituatie 
 • Coördinerend, voert de hulpverlening niet uit 

Slide 14 - Slide

OTS / Voogdij 
Beperking gezag vs. gezag bij jeugdbeschermingsinstelling.

Voogdij kan overgedragen worden naar burger (familie).  

Slide 15 - Slide

Afsluiting 
Vragen/opmerkingen? 
Tot volgende week! 

Slide 16 - Slide