mavo 3 les 47 documentaire

1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

De kandidaat kan:
luister- en kijkstrategieën hanteren
− compenserende strategieën kiezen en hanteren
− het doel van de makers van een programma aangeven
de belangrijkste elementen van een programma
weergeven
een oordeel geven over een programma en dit toelichten
− een instructie uitvoeren
− de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de
informatie die door de massamedia verspreid wordt.
Wat moet je straks beheersen bij het PTA?
tip
De rode doelen oefen je in deze les

Slide 2 - Slide

Wat is een documentaire?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Noem drie belangrijk kenmerken van een documentaire

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

tip
Je oefent straks zelf met vragen n.a.v een filmje. 
Leer aantekeningen maken.
Dit doe je door in het kort trefwoorden op te schrijven. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Ken je de persoon op de foto?

Slide 10 - Open question

Martin Luther King wordt in 1929 geboren. Zijn vader én grootvader zijn predikant, dus de kleine Martin gaat ook theologie studeren. Na zijn promotie tot doctor wordt hij dominee in het stadje Montgomery in het zuiden van de VS. En  gebeurt in 1955 iets historisch: de zwarte vrouw Rosa Parks weigert haar plekje in de bus af te staan aan een blanke medereiziger. Rosa Parks wordt gearresteerd, maar King laat het er niet bij ‘zitten’. Hij komt in opstand en organiseert een busboycot. De busmaatschappij moet door de knieën en vanaf dan mogen ook zwarten overal in de bus zitten.
achtergrondinformatie over de documentaire.

Slide 11 - Slide

Op de trappen van het Lincoln-memorial in Washington spreekt Martin Luther King jr. op 28 augustus 1963 de vurige wens uit dat mensen voortaan op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld worde
Volgens King is dit het moment om de belofte van democratie na te komen. Er moet een einde komen aan het systeem van rassenscheiding en discriminatie, dat in de zuidelijke staten van Amerika nog in stand wordt gehouden via de zogenoemde Jim Crow-wetten. Daarin is  dat zwarte en witte burgers zoveel mogelijk gescheiden van elkaar moeten leven.

Slide 12 - Slide

Is het onderwerp rassenscheiding nog actueel nieuws. Noem een voorbeeld.

Slide 13 - Open question

documentaire
Typhon in Amerika
zelfstandig werken.
Log in met de link en de klassencode. 
Als je klaar bent met de les dan noteer ik of je aanwezig of afwezig was.
Let op: Ik zie of je de video hebt bekeken.
De vragen gaan over de eerste tien minuten van de documentaire

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Bekijk fragment uit Typhoon in Amerika, aankomst in Boston. Wie wil Typhoon ontmoeten
in Amerika?
A
Familie van dr. Martin Luther King
B
Jonge culturele leiders die vechten voor verandering
C
Soldaten die vechten tegen racisme.
D
Activisten die strijden voor een beter milieu.

Slide 16 - Quiz

Wat voelde Martin Luther King in zijn speech van tevoren al aan?
A
Dat het Amerikaanse volk nooit helemaal vrij zou zijn.
B
Dat hij de dag daarna neergeschoten zou worden.
C
.Dat hij de dag dat iedereen vrij zou zijn niet meer zou meemaken.
D
Dat de strijd tegen racisme nooit klaar zou zijn.

Slide 17 - Quiz

Waarom gaat Typhoon juist naar de stad Boston in Amerika?
Omdat
A
dit de stad is waar zijn voorvader ooit vanuit de slavernij naartoe is gevlucht.
B
het een stad is van vrije denkers.
C
David Walker daar een manifest heeft geschreven tegen de slavernij. .
D
hij een lied geschreven heeft over deze stad.

Slide 18 - Quiz

Welk kenmerk past níet bij een documentaire?
A
A De lengte van een documentaire staat vast.
B
Het onderwerp wordt verder uitgediept door middel van bijvoorbeeld beelden, interviews en informatie.
C
Het onderwerp wordt van meerdere kanten belicht.
D
Voordat een documentaire wordt gemaakt, is er veel onderzoek gedaan.

Slide 19 - Quiz

Hoe kun je zien dat dit een fragment uit een documentaire is?

Slide 20 - Open question

Waar gaat dit korte fragment over?

Slide 21 - Open question