Marketing les 9

Let op.....

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Deadline Keuzedeel Onlinemarketing Portfolio 
1 maart 12:00 (via opdracht Teams)
1 / 16
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Let op.....

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Deadline Keuzedeel Onlinemarketing Portfolio 
1 maart 12:00 (via opdracht Teams)

Slide 1 - Slide

Waar staat de afkorting SWOT voor?

Slide 2 - Open question

SWOT-analyse
 • Stengths
 • Weakness
 • Opportunities
 • Threats

Slide 3 - Slide

INTERN
EXTERN
"City Sneaker" heeft een situatie analyse gedaan.  Sleep de uitkomsten naar de juiste onderdelen van de SWOT 
STRENGTH
WEAKNESS
OPPORTUNITIES
THREATS
Het merk “ all round”  sneaker heeft recent de markt betreden   

Personeel blijft gemiddeld 6 maanden in dienst  

Er is een ervaren schoenontwerper aangenomen in vaste dienst 

De markt voor sneakers groeit de afgelopen jaren  snel  

City sneaker heeft een winkelpand in de Kalverstraat in Amsterdam   

Productie van sneakers gaat gepaard met een hoog uitval percentage
Goede eigen website
City sneaker heeft geen eigen marketing afdeling  

Door stijgende importheffingen worden stoffen uit China duurder

Slide 4 - Drag question

Voorbeeld SWOT analyse sportschool
L
A
Y

O U
T


K
O
R
T
E

Z
I
N
N
E
N

Slide 5 - Slide

Maken...
Casus Hans Anders (Teams)

Antwoorden inleveren op Teams, opdracht 

Slide 6 - Slide

Sterkte (intern)
Naamsbekendheid, ze staan goed aangeschreven met brillen dus dat kunnen ze gebruiken voor de verkoop van gehoorapparaten
 

Grote Organisatie  Ze hebben veel koopkracht, zo kunnen ze veel gehoorapparaten kopen en krijgen ze kwantumkorting waardoor ze de gehoorapparaten kunnen aanbieden
 
Veel verkooppunten, ze hebben veel bestaande winkels en kunnen het in elke winkel in het assortiment opnemen

Zwakte (intern)
Gebrek aan Kennis. Ze richten zich op een nieuwe markt en product, ze hebben hier nog weinig kennis van

 

Tekort aan personeel Ze moeten nieuw personeel aan nemen voor de oormetingen (speciale opleiding nodig)


Investeringen (genoeg middelen?) Ze moeten nieuw apparatuur kopen voor deze oormetingen

Slide 7 - Slide

Kansen (extern)

Groeimogelijkheden Door deze nieuwe concurrentie gaan veel bestaande gehoorapparaten winkels failliet


 Dekking verzekering Door de volledige dekking van verzekering zijn de gehoorapparaten eigenlijk gratis voor de klanten

Zwakte (extern)

Concurrentie Andere brillenketens gaan dit ook doen waardoor er veel concurrentie komt

 Wijziging verzekeringen Dat ze niet worden gedekt door de wet en mensen het alsnog te duur vinden 

Doorverwijzingen artsen
Artsen blijven bij de bekende punten voor gehoor apparaten en zullen niet naar Hans Anders verwijzen.

Slide 8 - Slide

Interne analyse (van je bedrijf = Micro niveau)
Gestructureerd overzicht van de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Deze worden vergeleken met de concurrentie
Kijken naar o.a.:
 • Beleid en cultuur van organisatie
 • Organisatiestructuur 
 • Financiële positie
 • Marketing
 • ICT
 • Productontwikkeling
 • Kennisniveau personeel
 • USP’s

Slide 9 - Slide

Externe analyse (op macro- en meso niveau)
 • Niet te beïnvloeden
 • Maar hebben invloed op resultaat van je bedrijf

DESTEP --> Door deze factoren te analyseren verkrijgt men een beeld van de omgeving waarin een onderneming opereert. De analyse is een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.


Slide 10 - Slide

DESTEP

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Onder welke DESTEP-factoren vallen ziektes zoals Q-koorts, Mexicaanse griep en Corona?
A
Demografische factoren
B
Ecologische factoren
C
technologische factoren
D
Sociaal-culturele factoren

Slide 13 - Quiz


Wat hieronder beschrijft een technologische trend?

A
de vergrijzing van de bevolking
B
de trend om de auto te laten staan en meer te fietsen
C
ontwikkelingen in de ICT
D
de trend om ten minste één keer per jaar buiten Europa op vakantie te gaan

Slide 14 - Quiz

Onder welke DESTEP-factoren valt het milieubewustzijn?
A
Demografische factoren
B
Ecologische factoren
C
technologische factoren
D
Sociaal-culturele factoren

Slide 15 - Quiz

Huiswerk voor Donderdag
Marketing en Communicatie 1
Blz 238 vragen 9 t/m 14
Blz 313 vragen 1 t/m 5


Slide 16 - Slide