Economie

Zou jij later graag een eigen onderneming opstarten? Staaf je antwoord met minstens twee redenen.
1 / 17
next
Slide 1: Open question
EconomieSecundair onderwijs

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Zou jij later graag een eigen onderneming opstarten? Staaf je antwoord met minstens twee redenen.

Slide 1 - Open question

De ondernemersscan
STAP 1: Surf naar classroom en open de google 
            spreadsheet 'ondernemersscan'.

STAP 2: Lees de uitspraken en selecteer bij elke 
            uitspraak een cijfer dat jouw mening over de 
            uitspraak het beste weergeeft.

STAP 3: Ga kijken welke score je behaalde en lees 
            onder de uitspraken welke betekenis jouw 
            score heeft.

Slide 2 - Slide

Komt de score uit de ondernemersscan overeen met het antwoord dat je eerst gaf?
Ja
Een beetje
Neen

Slide 3 - Poll

Wanneer is een onderneming succesvol?
Economie | 3ECOWA

Slide 4 - Slide

Vooronderzoek
This video is no longer available
Welke video was dit?
This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 5 - Slide

Met welke risico’s zou je
als startende ondernemer
kunnen te maken krijgen?

Slide 6 - Mind map

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan

Slide 7 - Slide

Wanneer is een onderneming succesvol?
= Business plan
= Een document waarin de ondernemer zich op gestructureerde wijze een aantal kernvragen stelt over zijn toekomstige project, en zo nagaat of dit project kans op slagen heeft.
Het ondernemingsplan
Verplichting van de overheid voor toekomstige ondernemers

Slide 8 - Slide

In welk geval is een ondernemingsplan ook nuttig voor bestaande ondernemingen?

Slide 9 - Open question

Wat is GEEN doel van een ondernemingsplan?
A
Haalbaarheid van project nagaan
B
Milieudoeleinden
C
Beleidsinstrument (plannen bijsturen of niet?)
D
Vertrouwen geven aan stakeholders

Slide 10 - Quiz

Wanneer is een onderneming succesvol?
Niet alleen voor nieuwe, startende ondernemingen...
Maar OOK voor nieuwe projecten binnen een bestaande onderneming!
Het ondernemingsplan
  • Haalbaarheid nagaan
  • Vertrouwen geven aan stakeholders
  • Beleidsinstrument
Doel:

Slide 11 - Slide

Waaruit is een
ondernemingsplan
opgebouwd?

Slide 12 - Mind map

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
  1. Voorstelling van de onderneming en de ondernemers
  2. Doelstellingen van de onderneming
  3. Marktonderzoek
  4. Marketingplan
  5. Ondernemingsbudget
Onderdelen:

Slide 13 - Slide

Voorstelling van de onderneming en de ondernemers
Markt-onderzoek
Doelstellingen van de onderneming
Marketing-plan
Ondernemings-budget
Welke diploma's, opleiding, ervaring... heb ik genoten?
Zal er vraag zijn naar mijn producten?
Hoe ga ik inspelen op de markt om zoveel mogelijk te verkopen?
Is mijn plan financieel haalbaar?
Wie zijn mijn klanten?
Willen we internationaal gaan?

Slide 14 - Drag question

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
Voorstelling van de onderneming en de ondernemers
Locatie, gegevens, zelf produceren, openingstijden, taakverdeling, vergunning...

Doelstellingen van de onderneming
Ecologisch verantwoord, mensen uit de buurt tewerk stellen, nationaal, internationaal...

Slide 15 - Slide

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
Marktonderzoek
Vraagprijs, doelgroep, concurrentie, leveranciers, heeft de maatschappij er nood aan?

Marketingplan
4P' = Prijs, Product, Plaats, Promotie
(vb. verkooppunten, vraagprijs, reclame, evenementen...)

Slide 16 - Slide

Wanneer is een onderneming succesvol?
Het ondernemingsplan
Ondernemingsbudget
Hoeveel winst, hoeveel investeren, leningen...

Slide 17 - Slide