Les 4: Begeleiden van een groep + herhaling

Systeemgericht werken
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Systeemgericht werken

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Terugblik
- Begeleiden van een groep
- Fasen in groepsontwikkeling
- Opdracht

          

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

Aan het einde van de les heb ik inzicht in groepsprocessen en kan ik benoemen waaraan mijn begeleiding moet voldoen om de groep cliënten die ik begeleid zo goed mogelijk te laten functioneren. 

Slide 3 - Slide

Terugblik les 3
Nakijken Thieme

Slide 4 - Slide

Begeleidingsaspecten:

> Groepsontwikkeling
> Sfeer
> Interactie
> Betrokkenheid
> Individuele aandacht
> Conformisme
> Overzicht

Slide 5 - Slide

> Groepsontwikkeling
 
Bruce Tuckman : 5 fasen van groepsontwikkeling

Vormfase: Elkaar leren kennen, afwachtende houding.

Stormfase: Conflict fase, verhoudingen vormen zich, contacten,
 wie leidt/wie volgt?

Normfase:  Groepsnormen worden duidelijk, eigen identiteit.

Prestatiefase:  Richten op het groepsdoel. Verwachtingen zijn helder.

Afscheidsfase:  Afronding. De groep gaat uit elkaar.Slide 6 - Slide

> Sfeer, leefklimaat

Hoe beschrijf je sfeer? ‘buikgevoel’, zintuigelijk
Wat is wenselijk? Plaats- en tijdgebonden
Wat gebeurt er?
Hoe reageren cliënten?
Hoe reageer jij?Slide 7 - Slide

> Stimuleren van interactie


Waarom?

Sterstructuur Communicatie via een centrale figuur.

Wielstructuur Rechtstreekse open communicatie tussen alle groepsleden.

Voor- en nadelen? Afhankelijkheid, tempo
Slide 8 - Slide

> Betrokkenheid stimuleren

Niet afdwingen, wel stimuleren.
Draagt bij aan verbondenheid, wij-gevoel.

> Individuele aandacht
Draagt bij aan een gevoel van tevredenheid en acceptatie.
Iedereen evenveel aandacht?
 

Slide 9 - Slide

> Omgaan met conformisme

Wat is conformisme?

Draagt bij aan het groepsdoel en groepscohesie

Gevaar: groepsdrukSlide 10 - Slide

> Overzicht houden

Nodig om gepast gedrag in te schatten.

Hoe?

- Duidelijke afspraken.
- Direct ingrijpen bij niet nakomen van afspraken.
- Aandacht voor positief gedrag.
- Ogen en oren open.
- Snel schakelen. 


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Opdracht 4
Zie opdracht in Teams

Lees de casus
timer
20:00

Slide 13 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

Aan het einde van de les heb ik inzicht in groepsprocessen en kan ik benoemen waaraan mijn begeleiding moet voldoen om de groep cliënten die ik begeleid zo goed mogelijk te laten functioneren. 

Slide 14 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Opdracht 4: lezen casus

Volgende week
Herhaling theorie en toepassing d.m.v. een casusopdracht.

Slide 15 - Slide