Jaar 2 - Overlegorganen VN / Strafrecht / Tweede Kamer

M&P
Thuiswerkles:
- Algemene Vergadering / Veiligheidsraad / Secretariaat
- Internationaal Gerechtshof en Internationaal Strafhof
- Tweede Kamerverkiezingen
1 / 25
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

M&P
Thuiswerkles:
- Algemene Vergadering / Veiligheidsraad / Secretariaat
- Internationaal Gerechtshof en Internationaal Strafhof
- Tweede Kamerverkiezingen

Slide 1 - Slide

Wat ga je vandaag doen?

 • Volg deze LessonUp. In deze LessonUp staat de theorie, maar vind je ook de uitleg van de opdrachten.

 • De opdrachten vind je op Classroom.
   

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Vorige les
 • In de vorige les heb je de uitleg gekregen over de Algemene Vergadering en Veiligheidsraad. Dat was best moeilijk he?

 • Bekijk daarom nog eens goed de video met uitleg. De video vind je op de volgende pagina. 

  Lukt het niet met het openen van de video op de volgende pagina? Gebruik dan deze link: https://www.loom.com/share/390db74663ea4f5f876d4aac3e1a1d09

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Huiswerk controleren

 • Ga naar www.wizer.me en open het werkblad ' Ontstaan van de VN  & overlegorganen VN'

 • Op de volgende pagina's staan de antwoorden. Controleer je antwoorden héél goed.

Slide 9 - Slide

Huiswerk controleren
 • Opdracht 1: Wat is het belangrijkste doel van de Volkenbond?
  C: Vrede en veiligheid

 • Opdracht 2: In welk jaar is de VN opgericht?
  C: 1945

Slide 10 - Slide

Huiswerk controleren
 • Opdracht 3: Hoeveel landen zijn lid van de VN?
  C: 193 landen

 • Opdracht 4: De VN heeft de UVRM opgesteld. Bij welk doel van de VN past deze verklaring het best?
  D: Naleven van mensenrechten en vrijheden
  UVRM betekent Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Slide 11 - Slide

Huiswerk controleren
 • D Opdracht  6: De Veiligheidsraad
  De Veiligheidsraad overlegt over vrede en veiligheid. De Veiligheidsraad kan besluiten nemen die bindend zijn. Het gaat dan om besluiten om de vrede in een land te bewaken of herstellen. De Veiligheidsraad beslist waar er vredestroepen worden ingezet. De VN heeft geen eigen leger. Wel kunnen ze blauwhelmen sturen. Dit is een leger van soldaten uit verschillende landen.
  In de Veiligheidsraad zitten 15 landen. 5 landen zitten er permanent in. Deze landen hebben het vetorecht. Dat betekent dat deze landen de macht hebben om elke internationale actie tegen te houden. De andere 10 landen worden telkens gekozen voor een periode van 2 jaar.
  Een besluit wordt genomen als in ieder geval 9 van de 15 landen vóór stemmen en er geen veto wordt uitgesproken.

Slide 12 - Slide

Huiswerk controleren
 • Opdracht  5: De Algemene Vergadering
  De Algemene Vergadering is het belangrijkste overlegorgaan van de VN. In de Algemene Vergadering zitten alle lidstaten van de VN. Dat betekent dat in de Algemene Vergadering alle 193 lidstaten vertegenwoordigd worden.
  Ieder land heeft 1 stem. Bij de meeste besluiten beslist de meerderheid.
  Een besluit van de VN (dus van de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad) wordt een resolutie genoemd. De besluiten die door de Algemene Vergadering worden genomen zijn niet-bindend.
  De Algemene Vergadering kan vergaderen over ieder onderwerp dat past binnen het Handvest van de Verenigde Naties.

Slide 13 - Slide

Opdracht 7: Permanente leden van de VN

WEL een permanent lid
 • VS
 • Frankrijk
 • Rusland
 • China
 • Verenigd Koninkrijk
GEEN permanent lid
 • Australië
 • Nederland
 • Duitsland
 • Canada
 • Japan

Slide 14 - Slide

Huiswerk controleren
 • Opdracht  8: Op welke afbeelding zie je de huidige secretaris-generaal van de VN?
  B: António Guterres

 • Opdracht 9: Over welk orgaan van de VN gaat tekst 1?
  B: De Veiligheidsraad
  De tekst gaat over vrede en veiligheid; het onderwerp waar de Veiligheidsraad zich mee bezig houdt. Ook lees je dat er verwacht wordt dat China het vetorecht inzet. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad hebben het vetorecht. In de Algemene Vergadering is er geen vetorecht.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Internationaal Gerechtshof & Internationaal Strafhof
 • In de video op de volgende pagina hoor je de uitleg over het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. 

  Lukt het niet met het openen van de video? Gebruik dan deze link: https://www.loom.com/share/e6cfdd95b0a34497ace803a7a031ecb9

 • Daarna kun je de theorie teruglezen in deze LessonUp.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Opdracht 1: Internationaal strafrecht
 • Lees de theorie over het Internationaal Gerechtshof en Internationaal Strafhof.

 • Open het opdrachtenboekje voor deze thuiswerkles.

 • Maak nu opdracht 1: Internationaal strafrecht

Slide 21 - Slide

Opdracht 2: Praktische opdracht (deel 1)
 • In 2020 bestond de VN 75 jaar. Reden voor een feestje!

 • In de komende thuiswerklessen ga je werken aan een PO over de VN. 

 • Iedere week maak je een deel van de opdracht.

 • Na een aantal lessen lever je alle opdrachten tegelijk weer in. Deze opdrachten samen tellen 1 keer mee voor je rapport in periode 3.

Slide 22 - Slide

Opdracht 2: Praktische opdracht (deel 1)
 • Bij deze thuiswerkles maak je deel 1 van de PO. Dit gaat over een zaak bij het Internationaal Strafhof.

 • Je beantwoordt de vier vragen. Zorg dat je deze vragen goed beantwoord en dat je ze goed opslaat. Deze antwoorden heb je in een latere les weer nodig als je de PO helemaal moet inleveren.

 • Maak nu Opdracht 2: Praktische opdracht (deel 1).

Slide 23 - Slide

Opdracht 3: Tweede Kamerverkiezingen
 • Op 17 maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

 • In deze laatste opdracht ga je bedenken wat je al weet over deze verkiezingen, zie je welke partijen er meedoen en ga je bedenken welke partij bij jou past.

 • Maak nu Opdracht 3:  Tweede Kamerverkiezingen

Slide 24 - Slide

Klaar!

Heb je de hele LessonUp gevolgd? Dan heb je nu theorie gehad en heb je drie opdrachten gemaakt. Topper!

Lever het opdrachtenboekje van thuiswerkles 1 (en het woordweb!) in voor donderdag 25 maart

Slide 25 - Slide