Letter/ e-mail writing A2

Writing A2/B1
+ Remember to ALWAYS capitalize your 'I'!! You are important! I is important. 
+ Names of geographical locations, people, days, months, seasons, all start with a capital letter. 
+ Sentences end with a full stop.
+ 'And' combines sentences, but doesn't start them.
+ Words that start with a o I u e have 'an' as an article; an apple.
1 / 38
next
Slide 1: Slide
EngelsMBOStudiejaar 2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Writing A2/B1
+ Remember to ALWAYS capitalize your 'I'!! You are important! I is important. 
+ Names of geographical locations, people, days, months, seasons, all start with a capital letter. 
+ Sentences end with a full stop.
+ 'And' combines sentences, but doesn't start them.
+ Words that start with a o I u e have 'an' as an article; an apple.

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Engelse mail
To, cc, bcc, subject:


-To: “Naar” – hier moet je het e-mailadres van de andere invullen-CC: afkorting voor “Carbon Copy” – hier kan je e-mailadressen invullen die een kopie van jouw mail krijgen– BCC: afkorting voor “Blind Carbon Copy” – deze e-mailadressen krijgen ook een kopie van jouw mail, maar de anderen zullen niet zien dat het ook naar hen is verstuurd– Subject: “Onderwerp”

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Iemand aanspreken via brief/ mail: hoe doe je dit?
Informeel kan je Hi of Hello gebruiken. In zakelijke (formele) mails is dit echt uit den boze. Bij het sturen van zo’n mail zal je iemand aanspreken als volgt:

Dear
Aanspreektitel (Mr, Mrs, Miss, Sir/Madam …) – meer uitleg hieronder
Naam – als de achternaam bekend is

Meneer-> Mr
Mevrouw ->Ms (neutraal)
Mrs ->(getrouwde vrouw)
Miss ->(ongetrouwde vrouw)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat als je de ontvanger van jouw mail niet kent?
Wanneer je geen achternaam kent, kan je gewoon Dear Sir of Dear Madam gebruiken. 
Wanneer zowel de achternaam als het geslacht onbekend is, kan je Dear Sir/Madam gebruiken. 
Op deze manier ben je zeer beleefd en zakelijk correct.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Inleiding van een zakelijke mail in het Engels
Hoe begin je een zakelijke mail? Hier zijn enkele standaardzinnen die je kan gebruiken bij het schrijven van een mail. (notitie geeltje)

Slide 5 - Slide

Thank you for your email of [date] Bedankt voor uw mail van [datum]
I apologize for not getting in contact with you before now Het spijt mij dat ik niet eerder contact heb opgenomen.
Your name was given to me by … Ik heb uw naam ontvangen van …
Further to your last email … In navolging van uw laatste mail …
In reply to your email Als antwoord op uw mail
Further to our telephone conversation … In navolging van ons telefoongesprek …
I refer to our recent telephone conversation about … Ik verwijs naar ons recent telefoongesprek over…
I am writing in connection Ik schrijf u naar aanleiding van
I am writing with regard to Ik schrijf u met betrekking tot
Boodschap mail
Hier enkele standaardzinnen die je kan gebruiken om een bepaalde boodschap over te brengen aan de andere partij.
Formeel: Nooit afkortingen gebruiken! I'm -> I am. 

Slide 6 - Slide

I wonder if you could... Ik vraag mij af of jij kan
I hope this answers your questions.... Ik hoop dat dit uw vragen beantwoord.
I’d like to confirm... Ik kan bevestigen dat
Thank you for your kind invitation... Bedankt voor uw uitnodiging.
If you wish I would be happy to… Indien gewenst zou ik met veel plezier…
Could you give me more information about Kan u mij meer informatie bezorgen over
I’m interested in Ik ben geïnteresseerd in
I’m writing to let you know that Ik schrijf u om te laten weten dat
We are able to confirm that We kunnen u bevestigen dat
I am delighted to tell you that Ik ben blij u te melden dat
I would like to know whether Ik zou graag weten of
I would like to invite you to Ik zou u graag willen uitnodigen voor
Thank you for your invitation Bedankt voor uw uitnodiging
Please find attached In bijlage vindt u
As requested I'm sending you the file as an attachment Zoals gevraagd stuur ik u het bestand in bijlage.
I will contact you again shortly Ik laat u zo snel mogelijk iets weten
Thank you in advance for your help in this matter Ik dank u alvast voor uw help in dit dossier.
Slot van een mail
Hieronder enkele slotzinnen die je kan gebruiken om een Engelse mail af te sluiten.

Slide 7 - Slide

Do not hesitate to contact us again if your require any further information Twijfel niet om ons te contacten indien u verdere informatie wenst.
Please feel free to contact me if you have any questions
U mag mij contacteren in geval van verdure vragen.
I’m looking forward to- Ik kijk uit naar
I'm looking forward to hear from you- Ik kijk er naar uit van u te horen.
I’m looking forward to meet you Ik kijk er naar uit u te ontmoeten.
Ondertekening van uw mail in het Engels
Yours sincerely -hoogachtend (formeel, iemands naams is bekend)
Yours faithfully -hoogachtend  (formeel, iemands naam is onbekend)
Kind regards -met vriendelijke groeten
Best regards -met vriendelijke groeten
Best wishes -met vriendelijke groeten
Cheers -groeten (informeel)
See you soon- tot snel (informeel)
Bye -dag (informeel)
All the best- het beste (informeel)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Aanhef:
ongetrouwde vrouw
A
Mrs
B
Miss

Slide 9 - Quiz

ALS je de achternaam weet!
neutraal
A
Mr
B
Ms
C
Miss
D
Mrs

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Hoe begin je in het Engels een formele zakelijke brief als je niet weet of de ontvanger man of vrouw is?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Hoe sluit je een formele brief af, als je de ontvanger niet kent?

Slide 12 - Open question

This item has no instructions

Hoe begin je in het Engels een formele zakelijke brief als je niet weet wat de achternaam is?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

How can you recognise if it is a formal/ informal e-mail?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Yours sincerely
A
formeel, iemands naam is onbekend
B
informeel
C
formeel, iemands naams is bekend

Slide 15 - Quiz

hoogachtend
Yours faithfully
A
informeel
B
formeel, iemands naams is bekend
C
formeel, iemands naam is onbekend

Slide 16 - Quiz

hoogachtend
Kind regards
A
formeel
B
informeel

Slide 17 - Quiz

met vriendelijke groeten
Best regards
A
informeel
B
formeel

Slide 18 - Quiz

met vriendelijke groeten
Best wishes
A
informeel
B
formeel

Slide 19 - Quiz

met vriendelijke groeten
Cheers
A
formeel
B
informeel

Slide 20 - Quiz

groeten
See you soon
A
formeel
B
informeel

Slide 21 - Quiz

tot snel
Bye
A
informeel
B
formeel

Slide 22 - Quiz

dag
All the best
A
informeel
B
formeel

Slide 23 - Quiz

het beste
Welke 6 onderdelen horen altijd in je e-mail?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

e-mail writing tips
1. The Subject Line. The subject line is usually the first thing someone reads before they decide to open your email. 
2. Start with an appropriate greeting
3. Keep your message short and concise. 
4. Use standard fonts. 
5. Writing your closing. 
6. Schedule your emails.
7. Do a final spelling and grammar check.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

1.The title for an unmarried woman, is

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

2.When you start an email with 'Dear Sir/Madam', you finish it with

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

3.The '.' after the @ in an email address is called

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

4.When you finish an email with 'yours sincerely', you start the email with

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

5.The '@' symbol, is called

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

6.If you don't know if a woman is married or not, you can use

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

7. When you finish an email with 'yours faithfully', you start it with

Slide 32 - Open question

This item has no instructions

8.The '.' before the @ in an email address is called

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

9.When you start a formal email with 'Dear Mr/Mrs/Miss/Ms (name),', you finish it with

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

10.The '_' symbol, is called

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

more informal:

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Write a good opening sentence (after aanhef)

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

write a good closing sentence.(before end salutation)

Slide 38 - Open question

This item has no instructions