les 4 hv2b

Welkom
Mobiel uitzetten en in de tas doen.
Rustig op je eigen plek gaan zitten.
Je schrift en etui op tafel leggen.
Je laptop nog even in je tas laten zitten.
Als de timer op 0 staat start de uitleg en zit je klaar.
timer
1:00
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Middelbare school

This lesson contains 22 slides, with text slides.

Items in this lesson

Welkom
Mobiel uitzetten en in de tas doen.
Rustig op je eigen plek gaan zitten.
Je schrift en etui op tafel leggen.
Je laptop nog even in je tas laten zitten.
Als de timer op 0 staat start de uitleg en zit je klaar.
timer
1:00

Slide 1 - Slide

Deze les
Controle huiswerk.  Niet alles af is vanmiddag melden op paarse domein en blijven totdat alles t/m paragraaf 3 af is.

Terugblik doelen vorige les/week.   
Uitleg nieuwe doelen.   
Opdrachten maken.   
Afsluiten; hoe is het deze les gegaan? 

Slide 2 - Slide

Wat weet je nog/al?
Formule gemiddelde snelheid?
Van m/s naar km/h?
Gem snelheid = 80 km/h, afstand is 160 km vertrek 13.00 uur.
Aankomsttijd?
Vertrek is 12.00 uur, aankomst 12.03 uur, afstand is 360 m.
Gem snelheid in m/s en in km/h?

Slide 3 - Slide

Welke vragen waren lastig?
3, 4, 10, 11.

Andere vragen fout en nog niet duidelijk waarom?  
Of snap je een vraag nog niet?  
Vraag dan zo tijdens het maken van de opdrachten nog even om extra uitleg.

Slide 4 - Slide

We gaan eerst de uitleg over de leerdoelen van vorige week afmaken (paragraaf 2) en dan door met de leerdoelen van paragraaf 3.

Slide 5 - Slide

-Je kunt een snelheid-tijddiagram of (v,t)-diagram aflezen. 
-Je kunt in een (v,t)-diagram de afgelegde afstand berekenen door de oppervlakte onder de grafiek te bepalen. 
Wat is hier de gem snelheid?

Hoe ver ben je dan na 4 seconde?

Oppervlakte onder de grafiek is lxb dus 
....m/s x ... s.

Slide 6 - Slide

-Je kunt een snelheid-tijddiagram of (v,t)-diagram aflezen. 
-Je kunt in een (v,t)-diagram de afgelegde afstand berekenen door de oppervlakte onder de grafiek te bepalen. 
Wat is hier de gemiddelde snelheid over de totale 3 seconden?
En wat is dan de afgelegde afstand?Wat was de gem snelheid over de eerste 2 seconden?
En hoe ver was het voorwerp na 2 seconde?

Slide 7 - Slide

Nieuwe leerdoelen deze week: 
-Je kunt uitleggen wat er gebeurt met de snelheid bij een eenparige, versnelde en vertraagde beweging. 
-Je kunt de snelheid op elk moment van de beweging berekenen bij een eenparige beweging. 
-Je kunt het (x,t)-diagram en het (v,t)-diagram van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen. 
-Je kunt op een stroboscopische foto herkennen of de beweging eenparig, versneld of vertraagd is. 
-Je kunt met een (x,t)-diagram nagaan wanneer twee weggebruikers elkaar passeren. 
 
Voor vwo ook: 
+Je kunt uitleggen hoe een navigatiesysteem een reistijd uitrekent. 

Slide 8 - Slide

-Je kunt uitleggen wat er gebeurt met de snelheid bij een eenparige, versnelde en vertraagde beweging. 

Slide 9 - Slide

-Je kunt de snelheid op elk moment van de beweging berekenen bij een eenparige beweging. 

Slide 10 - Slide

-Je kunt het (x,t)-diagram en het (v,t)-diagram van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen. 
Afgelegde afstand na 5 seconde?
Gem snelheid over de eerste 5 seconde? 
En de gem snelheid over de hele beweging?

Slide 11 - Slide

-Je kunt het (x,t)-diagram en het (v,t)-diagram van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen. 
Wat lees je af uit deze grafieken?

Slide 12 - Slide

-Je kunt het (x,t)-diagram en het (v,t)-diagram van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen. 
Wat lees je af uit deze grafieken?

Slide 13 - Slide

-Je kunt op een stroboscopische foto herkennen of de beweging eenparig, versneld of vertraagd is. 
Welke beweging is dit en hoe zie je dat?

Slide 14 - Slide

-Je kunt met een (x,t)-diagram nagaan wanneer twee weggebruikers elkaar passeren. 
Let op, de plaats in de grafiek is de afstand vanaf het referentiepunt. Dus bij de lijn die omhoog gaat lees je de afstand vanaf het "start" punt en bij de lijn die naar beneden gaat de de afstand tot het "start" (referentie) punt. Hier bewegen ze zich naar elkaar toe.
Je kunt ook 2 lijnen met verschillende snelheden maar een andere startpostie in een x,t (s,t) diagram zetten en uitrekeken wanneer ze elkaar inhalen.  


Slide 15 - Slide

Havo gaat aan het werk.
Paragraaf 3 maken, (1 t/m 10)
Bestudeer proef 3

-Antwoorden van de opdrachten controleren  
-Formatief toetsen van de leerdoelen met 
  • de flitskaarten en 
  • de test je zelf.

Slide 16 - Slide

Voor vwo ook:  
+ Je kunt uitleggen wat je met het registreren van tussentijden goed in kaart kunt brengen. 
Is hiernaast per vaste tijd of per vastse afstand een meting gedaan?

Hoe kun je de totale gem. snelheid berekenen?

Wanneer zat hij onder en wanneer boven de gem. snelheid? En hoe weet je dat?

Bereken gem. snelheid tijdens de eerste twee uur en gedurende de laatste twee uur.

Slide 17 - Slide

+Je kunt uitleggen hoe een navigatiesysteem een reistijd uitrekent. 
Wat heeft het systeem nodig om te kunnen berekenen hoe lang je doet over de rit van Den Helder naar Maastricht?
Zit in die berekening ook de pauze die je neemt?

Slide 18 - Slide

timer
5:00
Leerdoelen:
-Je kunt uitleggen wat er gebeurt met de snelheid bij een eenparige, versnelde en vertraagde beweging. 
-Je kunt de snelheid op elk moment van de beweging berekenen bij een eenparige beweging. 
-Je kunt het (x,t)-diagram en het (v,t)-diagram van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging herkennen en aflezen. 
-Je kunt op een stroboscopische foto herkennen of de beweging eenparig, versneld of vertraagd is. 
-Je kunt met een (x,t)-diagram nagaan wanneer twee weggebruikers elkaar passeren. 
 
+Voor vwo ook:  Je kunt uitleggen hoe een navigatiesysteem een reistijd uitrekent. 

Kun je bereiken door:
-Te lezen / bestuderen de tekst van Paragraaf 3 en proef 3.
-Te maken: paragraaf 3 opdr 1 t/m 10 en vwo ook 11 + 12.
-Uit te voeren proef 3.
-De antwoorden van de opdrachten serieus te controleren.   
-Je kennis van de leerdoelen te toetsen met de flitskaarten en de test je zelf.

Slide 19 - Slide

Afsluiting.
Hoe ver ben je gekomen? 
Samenvatten van deze les. 
Feedback geven en vragen. 
Ga je thuis nog wat doen om de doelen te bereiken? Zo ja, wat?

Slide 20 - Slide

Genoteerd wat je thuis gaat doen?  
Pak dan je tas in en wacht nog even rustig op je eigen plek tot het tijd is.

Slide 21 - Slide

spinners per klas 
       hv1a                       hv1b                           hv2a                         hv2b

Slide 22 - Slide