Autisme

AUTISME
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1-4

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

AUTISME

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma
 • Wat is autisme 
 • Structuur
 • Autisme in het kort
 • Vormen van autisme
 • Wat is de waarheid bij mensen met autisme 
 • Geef me de 5
 • Overprikkeling

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

leerdoelen
- De student kan in eigen woorden vertellen wat autisme is
- De student kan vertellen wat de kenmerken zijn
-De student kan benoemen wat de sterke kanten zijn van mensen met autisme
- De student kan vertellen wat de methodiek 'Geef mij de vijf" toegepast kan worden.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

DSM-5
                                                De DSM-5 is een standaardwerk dat                                                 psychische stoornissen definieert 
                                                 en classificeert. Het biedt een                                                                         systematische onderverdeling van                                                               psychische stoornissen, van de                                                                     meest voorkomende tot de                                                                       zeldzaamste, met alle bijbehorende criteria. 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Autisme in het kort
 • Ontwikkelingsstoornis
 • 5 soorten autisme
 • 1 op de 42 jongens
 • 1 op de 189 meisjes 
 • 40/60% heeft een verstandelijke beperking

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is autisme? --> Soorten

Nu dus niet meer deze diagnose maar Autisme spectrum stoornissen(ASS)

Slide 7 - Slide

PDD NOS= Pervasive Development
 Nisorder Not Otherwise Specified

Ontwikkelingsstoornis, niet anderzins omschreven.
Autisme
De DSM-criteria voor autisme: 
problemen op het gebied van sociale communicatie en sociale interactie; 
beperkte, herhalende gedragspatronen, interesses of activiteiten en 
over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Oorzaken autisme
Erfelijkheid
Bij 5 tot 6 op de 10 mensen met autisme is het erfelijk bepaald. 
Het gaat om honderden genen, die bij bepaalde veranderingen kunnen zorgen voor autisme

Omgeving
Je kunt een erfelijke aanleg hebben, maar dus niet dat je per se een diagnose autisme hoeft te krijgen. 

Er is nog veel onduidelijkheid over de oorzaken van een ASS -> www.NJI.nl


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken Autisme
- Er bestaat geen biomarker voor autisme, zoals een bloed- of dna-test. 
- De diagnose wordt gesteld door een psychiater of een gz-psycholoog aan      de hand van een aantal gedragskenmerken. 
- Iedere persoon met autisme is anders.


Kenmerken die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn:
zie volgende slide

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken Autisme 2
Kenmerken die vaak in verband worden gebracht met autisme zijn:
- moeite met het omgaan met andere mensen
- voor sommige prikkels heel gevoelig, voor andere juist niet
- helemaal opgaan in dingen die je interessant vindt
- niet makkelijk in anderen verplaatsen
- houdt niet van onverwachte veranderingen
- herhaalt sommige dingen vaak
- herkent snel patronen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Sterkte kanten
 • Oprechtheid
 • Grote kennis van bepaalde zaken en onderwerpen
 • Visueel geheugen
 • Leergierigheid
 • Betrouwbaarheid en loyaliteit
 • Opmerkzaamheid, gericht op details
 • Sterk in analyserend en organiseren

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is volgens jou structuur bieden.

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Structuur bieden en communiceren

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Waarheid
Een ieder heeft zijn eigen waarheid, soms is die waarheid gebaseerd op andere inzichten en belevingen. 
Bij autisme kom je dit vaak tegen.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Een methodiek 
"Geef me de vijf" (Colette de Bruin) is een methodiek die je kan ondersteunen in het omgaan met mensen met autisme. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Welke vijf
Wat gaat er gebeuren 
Waar gaat het gebeuren
Wanneer gaat het gebeuren
Wie doen er mee
Hoe gaan we het doen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Waar kan iemand met ASS allemaal door overprikkeld raken?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Boosheid bij ASS
 • Informatie komt, sterk of zwak, binnen via de zintuigen.
 • Er worden lijntjes gemaakt in de hersenen, deze komen bij mensen met ASS vaak in de knoop = puzzeltijd
 • Als de puzzelstukjes half of foutief wordt gevormd, volgen er ongepaste of onduidelijke gedragingen en reactie
 • Hier is begeleiding bij nodig, daarom is het zo belangrijk dat je weet wat autisme is en hoe je er mee om moet gaan.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Boosheid begint meestal met overprikkeling en gaat snel over in boosheid of agressie als er nog meer prikkels binnenkomen waar geen plaats meer voor is.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat kan jij doen bij overprikkeling
 • Geef iemand met autisme zo min mogelijk prikkels.
 • Praat in korte duidelijke zinnen.
 • Rustige houding
 • Bied veiligheid
 • Trigger wegnemen

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Wat is autisme? --> Bijkomende diagnoses
 • 70% kampt op en gegeven moment met klachten:
 1. Stemmingsstoornis/depressies
 2.  Angst- en/of dwangstoornis
 3.  Posttraumatische stress-stoornis (ptss)(heftige emoties)

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Wat is autisme? --> Bijkomende diagnoses
      4. Burn-out
      5. Persoonlijkheidsstoornis
      6. ADHD

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Netflixseries over mensen met autisme

Atypical: over een middelbare scholier met autisme
Love on the Spectrum: documentaireserie over autisme en de liefde. 
The Bridge: Zweedse politieserie met in de hoofdrol een autistische vrouw. 
The Victims’ Game: een Taiwanese serie uit 2020 over autisme
Community: comedyserie over een bijzondere vriendengroep die elkaar ontmoeten op community college. Abed is autistisch.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions