3H BAK PW UNIDAD 2

PW Unidad 2

•Voca 2.1 2.2 2.3 NL-SP
•Roze wwblad 35-50 S-N
•Vraagwoorden
•De presente perfecto
•De gerundio
•Futuro
•Onregelmatige ww (klinkerwissing, 1e p onr, helemaal onregelmatig)
•Wederkerende werkwoorden


Let op: je leert ook ALLE onregelmatigheden

1 / 18
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

PW Unidad 2

•Voca 2.1 2.2 2.3 NL-SP
•Roze wwblad 35-50 S-N
•Vraagwoorden
•De presente perfecto
•De gerundio
•Futuro
•Onregelmatige ww (klinkerwissing, 1e p onr, helemaal onregelmatig)
•Wederkerende werkwoorden


Let op: je leert ook ALLE onregelmatigheden

Slide 1 - Slide

Voca + ww
 Klik HIER voor 2.1 (nl-sp)
Klik HIER voor 2.2 (nl-sp)
Klik HIER voor 2.3 (nl-sp)
Klik HIER voor extra ww (sp-nl)

Kijk goed welke kant je op moet leren ;)

Slide 2 - Slide

Vraagwoorden
Klik HIER voor de quizlet van de vraagwoorden.

Zie ook extra boekje pagina 20.

Altijd een vraagteken voor en achter de zin zetten!!!

Klik HIER om extra te oefenen met de vraagwoorden!

Slide 3 - Slide

Perfecto 
Gaat ALTIJD samen met het hulpwerkwoord HABER en kan dus nooit alleen staan!!!! vb. He hablado 

Er zijn een aantal onregelmatige ww:
Escribir - escrito, hacer - hecho, ver - visto, decir - dicho, poner - puesto, abrir - abierto, morir - muerto, romper - roto, volver - vuelto.

Bij wederkerende ww komt het wederkerende deel vooraan het werkwoord te staan!! vb. Ducharse - Me he duchado

Deze informatie kun je allemaal terug vinden in je licht groene boekje op blz 4

Klik HIER om extra te oefenen met de perfecto!

Slide 4 - Slide

Gerundio
Vervoeging van het werkwoord ESTAR + de stam van het ww + ando (ar werkwoorden) of iendo (er/ir werkwoorden).

Er zijn een aantal onregelmatige ww:
leer - leyendo, dormir - durmiendo, pedir - pidiendo, 
decir - diciendo, oír - oyendo, morir - muriendo.
Let op: als de stam eindigd op een klinker en je moet 'iendo' er achter plakken, dan veranderd  de 'i' in een 'y'.
vb. ir - yendo, traer - trayendo, leer - leyendo.

Bij wederkerende ww komt het wederkerende deel (in de juiste persoon vervoegd) voor of achter het werkwoord te staan!!
vb. Ducharse - Me estoy duchando
vb. Ducharse - Estoy duchándome
Klik HIER om extra te oefenen met de gerundio!

Slide 5 - Slide

Futuro
Vervoeging van het werkwoord IR + A + hele werkwoord. vb. voy a estudiar, vas a estudiar, va a estudiar, etc.

Bij wederkerende ww komt het wederkerende deel (in de juiste persoon vervoegd) vooraan het werkwoord te staan!!
vb. Ducharse - Me voy a duchar

Klik HIER om extra te oefenen met de futuro!

Slide 6 - Slide

Wederkerende werkwoorden
Het werkwoord 'llamarse' is een wederkerend werkwoord. Zo een ww kun je herkennen aan de 'SE' achter het woord. Denk hierbij aan het NL - ik was mij, jij wast jou, etc.

'SE' haal je van het ww af en plaats je helemaal naar voren en zet je in de persoon waarin je wil praten. Vervolgens ga je de stam maken door ar/er/ir van het woord af te halen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is het ww in de juiste persoon te zetten door er de juiste uitgang aan vast te plakken.

Opdracht 1 Invulopdr - met ww peinarse (zelfde vervoegingen als bij llamarse)
Opdracht 3 Zoek de uitdaging en leer meer over wederkerende werkwoorden!!

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

stappenplan ww met klinkerverandering
  1.  Voorbeeld: dormir (o>ue)
  2. neem de stam van het ww (bv. dormir - dorm)
  3. kijk naar de uitgang (bv -ir) en pas de vervoeging toe voor een ww op -ir
  4. vervang bij de vervoeging overal in de stam de klinker -o door -ue, BEHALVE bij de nosotros en vosotros- vorm
  5. Je hebt een ww met klinkerverandering vervoegd
LET OP: Als er meerdere klinkers zitten in de stam, dan verandert de klinker direct vóór de uitgang -ar, -er of -ir. Bijv. preferir (e>ie)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

!!!!!!LET OP!!!!!!
alle ww die eindigen op -ecer/-ocer/-ucir hebben bij ik-persoon c --> zc

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Werkwoord vervoegen - verbuga
  1. Ga naar DEZE link
  2. Accepteer de coockies
  3. Onder het kopje 'werkwoorden' selecteer: allemaal
  4. Onder het kopje 'tijden' selecteer: presente, (pretérito) perfecto, futuro, 


Oefen met  werkwoord en wederkerende ww vervoegen

Slide 15 - Slide

Werkwoorden

Opdracht 1 - klinkerwisseling: deze link

Opdracht 2 - gustar: deze link

Opdracht 3 - wederkerende ww: deze link


Oefen ook op:  verbuga.eu.  

ww: empezar, querer, preferir, volver, jugar, pedir 

tijd: presente

Slide 16 - Slide

Regelmatige ww vervoegen

Verbos -ar oefenen: klik hier
Verbos -er oefenen: klik hier
Verbos -ir oefenen: klik hier
Llamarse + er/ar/ir: klik hier

In de classroom staat een extra document met nogmaals de uitleg over de werkwoorden...

Slide 17 - Slide

¡Succes!

Slide 18 - Slide