Imparfait débutants

 L' imparfait (ovt)

Dit is de verleden tijd:

ik was, ik ging, jij deed, hij had

1 / 14
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

 L' imparfait (ovt)

Dit is de verleden tijd:

ik was, ik ging, jij deed, hij had

Slide 1 - Slide

Hoe maak je nu de Imparfait?
Als startpunt neem je de nous vorm van de Présent. Daar haal je 'ons' vanaf en zet je de juiste uitgangen achter 
(de enige uitzondering is être - de 'imparfait-stam' is: ét-)
Voorbeeld van een regelmatig werkwoord op -er
                    Je parl - ais
                   Tu parl - ais
                   Il / Elle / On parl - ait
                   Nous parl - ions
                  Vous parl - iez
                 Ils / Elles parl - aient

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Nous (imparfait) ___
A
pouvons
B
pouvions
C
peuvons
D
peuvions

Slide 9 - Quiz

Nous (imparfait) ___
A
avons
B
avions
C
aivons
D
avoins

Slide 10 - Quiz

Imparfait
Welke vorm is GEEN imparfait?
A
C'était
B
Nous chantons
C
Il y avait
D
Je voulais

Slide 11 - Quiz


(imparfait) Je ............. de manger.
A
venais
B
venait
C
venaient
D
veniez

Slide 12 - Quiz

J' (habiter) (imparfait)
A
habite
B
habitais
C
habitait
D
habiterais

Slide 13 - Quiz

De imparfait is de
A
tegenwoordige tijd
B
verleden tijd
C
toekomende tijd
D
voltooide tijd

Slide 14 - Quiz