Reanimatie presentatie

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Reanimatie
Herkennen van circulatiestilstand: 
 • zorg voor veiligheid
 • controleren bewustzijn
 • 1-1-2 bellen
 • open de luchtweg
 • controleer ademhaling
Basale reanimatie:
 • 30 borstcompressies
 • 2 beademingen
 • AED

Slide 3 - Slide

Herkennen circulatiestilstand
1. Zorg voor veiligheid
verkeer, elektriciteit, eigen veiligheid

2. Controleer bewustzijn
schudden aan schouders, "Gaat het"?
 • Geen reactie: 112
 • Wel reactie: zoek uit wat er aan de hand is

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Herkennen circulatiestilstand
3. Bel 112
Alleen: vragen om ambulance, bewusteloos slachtoffer, luidspreker, volg aanwijzingen centralist
Met hulp: laat om ambulance vragen, bewusteloos slachtoffer, luidspreker bij jou, AED laten halen, volg aanwijzingen centralist

Slide 6 - Slide

Herkennen circulatiestilstand
4. Open de luchtweg
1 hand op voorhoofd, kantel het hoofd naar achteren, til de kin op met 2 vingers (kinlift)

5. Controleer de ademhaling
buig over het slachtoffer, kijk, luister, voel, luister max 10 seconden

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Oefenen
 1. Zorg voor veiligheid
 2. Controleer bewustzijn
 3. Bel 112
 4. Open de luchtweg
 5. Controleer de ademhaling

Slide 9 - Slide

Basale reanimatie
1. Geef 30 borstcompressies
 • hiel van de ene hand midden op de borstkas
 • hiel van de andere hand op de eerste hand
 • haak de vingers in elkaar
 • strek de ellebogen, schouders boven handen
 • druk het borstbeen 5 - 6 cm in 
 • 30 x, in tempo 100 / 120 keer per minuut

Slide 10 - Slide

Basale reanimatie
2. Geef 2 beademingen
 • maak luchtweg vrij, kantel het hoofd, kinlift
 • knijp de neus dicht
 • adem normaal in, plaats de lippen rond de mond
 • adem 1 seconde gelijkmatig in de mond van slachtoffer
 • kijk of de borstkas omhoog komt en omlaag gaat
 • geef 2 beademingen binnen 10 seconden

Slide 11 - Slide

Oefenen
1. Geef 30 borstcompressies
2. Geef 2 beademingen

Slide 12 - Slide

AED
1. Activeer de AED, doe wat AED aangeeft
2. Ontbloot de borstkas
3. Sluit elektroden aan
4. Slachtoffer en elektrodendraden niet aanraken
5. SCHOK, van AED of op knop drukken, slachtoffer niet aanraken (LOS!)

Slide 13 - Slide

Starten met reanimeren
Slachtoffer beweegt niet, opent ogen niet, geen of abnormale ademhaling

Slide 14 - Slide

Stoppen met reanimeren
 • Slachtoffer beweegt, opent ogen, normale ademhaling
 • Je eigen leven is in gevaar
 • Er is een niet-reanimeren verklaring / penning
 • Je bent vermoeid, er is niemand die kan overnemen
 • Ambulancepersoneel zegt dat je mag stoppen
 • Binnen 20 minuten gaan contact met 112, onderkoeld 60 min

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video