Kindvolgsystemen

Kind- / leerlingvolgsystemen
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kind- / leerlingvolgsystemen

Slide 1 - Slide

Observeren

Slide 2 - Mind map

Methoden van observeren

Slide 3 - Mind map

Wat weet je over
kindvolgsystemen

Slide 4 - Mind map

De ontwikkeling van kinderen is veranderlijk. Iedere dag, ieder moment is anders.

Dus......


Slide 5 - Slide

Kindvolgsysteem

Eén keer observeren is niet genoeg

Je volgt een kind in de ontwikkeling
Je observeert regelmatig en gericht
Wijkt gedrag af van normaal gedrag?


Slide 6 - Slide

Redenen om kinderen te volgen
  • Ouders en begeleiders willen graag weten waar hun kind is in zijn ontwikkeling. Het is belangrijk om activiteiten te laten aansluiten bij de interesses en ontwikkeling van een kind
  • Scholen willen weten of een kind het lesprogramma goed kan volgen of dat de school een kind meer moet helpen om vooruit te komen.
  • Er is landelijk afgesproken dat we kinderen volgen om problemen te voorkomen. Sommige afwijkingen kun je vroeg herkennen en het kind dan ook snel helpen

Slide 7 - Slide

Voordeel kindvolgsysteem

- veel informatie om door te geven
- vaak contact met de ouders over de ontwikkeling
- je kunt informatie vragen

Slide 8 - Slide

Voor later
Met een kindvolgsysteem leg je veel observaties en verslagen vast voor de lange tijd. Alles komt in een dossier van het kind. Het is handig voor jou en jouw collega's om deze informatie door te kunnen nemen. Die informatie wordt misschien nog wel jaren gebruikt.

Toch kan dit ook gevaarlijk zijn

Slide 9 - Slide

Bedenk een reden waarom dit gevaarlijk zou kunnen zijn

Slide 10 - Open question

Opdracht (20 minuten)
OA en KOV splitsen zich op
Zoek op welke kindvolgsystemen worden gebruikt in (voortgezet)onderwijs (OA-groep) en kinderopvang (kov-groep)
Verdeel ze over tweetallen
Bereid per tweetal een korte pitch voor over één kind-/ leerlingvolgsysteem 
Pitchen

Slide 11 - Slide