5. Regenten en vorsten - 2. Handel in de Oost en de West

Lesopzet
K: presentatie §2
Z: maken §2 (tm vraag 7)
Klaar? Ga verder met je studiewijzer.
1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Lesopzet
K: presentatie §2
Z: maken §2 (tm vraag 7)
Klaar? Ga verder met je studiewijzer.

Slide 1 - Slide

Vorige keer...
 • Je kunt uitleggen hoe kooplieden en ambachtslieden in de Republiek hun geld verdienden. 
 • Je kunt uitleggen waarom in de 17e eeuw veel mensen naar de steden in Holland en Zeeland trokken. 

Slide 2 - Slide

Amsterdam werd een  Stapelmarkt
 • Eerst hout en graan.
 • Later ook luxeproducten > bont, specerijen, etc. 

Slide 3 - Slide

Nijverheid 
 • Door de toenemende handel werd er ook meer geproduceerd. >
 • Winsten werden opnieuw geïnvesteerd in nieuwe schepen en handelswaren. = Handelskapitalisme.

Slide 4 - Slide

Je kunt uitleggen waarom in de 17e eeuw veel mensen naar de steden in Holland en Zeeland trokken. 

Slide 5 - Slide

Bevolkingsgroei 17e eeuw
Oorzaak 1: In de havens en werkplaatsen waren de lonen hoog. 

 • Mensen uit het oosten, Scandinavië en Duitsland trokken naar Holland en Zeeland.

Slide 6 - Slide

Bevolkingsgroei 17e eeuw
Oorzaak 2: Vluchtelingen migreerden vanwege het geloof.  

 •  De Republiek was verdraagzaam. Joden en  Protestanten vluchtten uit Spanje. 

Slide 7 - Slide

Deze keer...
 • Je kunt beschrijven in welke producten de VOC en WIC handelden.
 • Je kunt uitleggen waarom Europeanen op grote schaal in slaven handelden. 

Slide 8 - Slide

Specerijen
 • Veel vraag > hierdoor steeg de prijs. 
 • Portugezen kenden de zeeroutes en haalden specerijen uit Azië. 
 • Nederlanders spioneerden bij de Portugezen en gingen vervolgens zelf op pad. 

Slide 9 - Slide

Verenigde Oost - Indische Compagnie
 • Veel vraag > hierdoor steeg de prijs. 
 • Portugezen kenden de zeeroutes en haalden specerijen uit Azië. 
 • Nederlanders spioneerden bij de Portugezen en gingen vervolgens zelf op pad. 

Slide 10 - Slide

Rechten van de VOC
 • Forten bouwen
 • Oorlog voeren
 • Onderhandelen met lokale vorsten
 • De VOC had alleenrecht op de handel

Slide 11 - Slide

West - Indische Compagnie
 • Veel vraag > hierdoor steeg de prijs. 
 • Portugezen kenden de zeeroutes en haalden specerijen uit Azië. 
 • Nederlanders spioneerden bij de Portugezen en gingen vervolgens zelf op pad. 

Slide 12 - Slide

Suiker en Tabak
 • Handelen met het huidige Amerika

Slide 13 - Slide

Rechten van de WIC
 • Forten bouwen
 • Oorlog voeren
 • Onderhandelen met lokale vorsten
 • De WIC had alleenrecht op de handel

Slide 14 - Slide

Wereldeconomie

Slide 15 - Slide

Je kunt uitleggen waarom Europeanen op grote schaal in slaven handelden. 

Slide 16 - Slide

Plantages
 • Doel is maximale winst. 
 • Indianen kunnen het werk niet aan. 
 • Velen stierven door ziekten. 

Slide 17 - Slide

Driehoekshandel

Slide 18 - Slide

Driehoekshandel
 • In totaal 12 miljoen slaven tussen 1500 en 1800.
 •  Ook de WIC verhandelde slaven naar de Antillen en Suriname. 
 • Afrikanen werden gezien als minderwaardige mensen omdat ze geen christenen waren. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Deze keer...
 • Je kunt beschrijven in welke producten de VOC en WIC handelden.
 • Je kunt uitleggen waarom Europeanen op grote schaal in slaven handelden. 

Slide 21 - Slide

Lesopzet
K: presentatie §2
Z: maken §2 (tm vraag 7)
Begin op blz. 77
Klaar? Ga verder met je studiewijzer.
timer
1:00

Slide 22 - Slide