Klinisch redeneren in de VVT

Aantal chronisch ziekten en beperkingen neemt toe....
Mensen worden veel ouder dan vroeger. Veel ouderen slagen erin om tot hoge leeftijd vitaal te blijven, maar met het stijgen der jaren neemt het aantal chronische ziekten en beperkingen toe. De verschillen tussen ouderen zijn groot, 
maar er zijn ook kenmerken die voor 
veel oudere zorgvragers gelden.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Aantal chronisch ziekten en beperkingen neemt toe....
Mensen worden veel ouder dan vroeger. Veel ouderen slagen erin om tot hoge leeftijd vitaal te blijven, maar met het stijgen der jaren neemt het aantal chronische ziekten en beperkingen toe. De verschillen tussen ouderen zijn groot, 
maar er zijn ook kenmerken die voor 
veel oudere zorgvragers gelden.

Slide 1 - Slide

Doelen van deze les
- De student kan uitleggen wat een kwetsbare oudere is.
- De student kent de vijf geriatrische reuzen.
- De student kent de begrippen Co morbiditeit en Multi morbiditeit
- De student kan klinisch redeneren bij co morbiditeit.

Slide 2 - Slide

Kwetsbare oudere
Kwetsbaarheid is geen diagnose, maar een aanduiding van een hoge kans op fysieke, psychische of sociale achteruitgang.

Slide 3 - Slide

De term kwetsbare oudere geldt voor iedere oudere zorgvrager?
A
Ja klopt
B
Nee klopt niet

Slide 4 - Quiz

Ongeveer een derde van de kwetsbare ouderen leidt aan dementie; dit is dan ook een van de grote oorzaken van de kwetsbaarheid
Feit
Fabel

Slide 5 - Poll

Wat zijn de vijf geriatrische reuzen?

Slide 6 - Open question

In Nederland hebben gemiddeld 1,9 miljoen zorgvragers te maken met co- en multimorbiditeit......

Slide 7 - Slide

Wat is comorbiditeit en wat is multimorbiditeit?

Slide 8 - Open question

Meneer Van Staveren gebruikt zijn inhalatiemedicatie niet op de juiste manier. Dit kan grote gevolgen hebben. (KLINISCH/ METHODISCH REDENEREN)
Doordat hij zijn medicatie niet goed gebruikt, is hij vaker benauwd en heeft hij minder energie.
Doordat meneer Van Staveren minder energie heeft en benauwd is, eet hij minder.
Door de COPD verbruikt meneer Van Staveren juist veel energie en dus valt hij af.
Door zijn slechte voedingstoestand heeft hij nog minder energie, zoals voor sociale contacten.
Door de kortademigheid en vermoeidheid heeft meneer Van Staveren soms moeite met het katheteriseren, waardoor dit onzorgvuldig gebeurt. Dit geeft hij niet aan.
Door de problemen met het katheteriseren is de kans groter dat er iets misgaat en dat meneer Van Staveren blaasretentie krijgt of zelfs een urineweginfectie.
Het zou zelfs zo ver kunnen gaan dat mevrouw Van Staveren overbelast raakt als mantelzorger en dat meneer Van Staveren opgenomen moet worden.

Slide 9 - Slide

Dit zijn vormen van co morbiditeit. Hoe staan bovenstaande met elkaar in verbinding?
1. diabetes mellitus en coronaire hartziekten;
2. diabetes mellitus en gezichtsstoornissen;
3. coronaire hartziekten en COPD.
4. Hartfalen rechts en oedeem in de benen
5. Lekkende hartklep links en longontsteking
6. Parkinson en trager denken


Slide 10 - Slide

Terugkomen op doelen van deze les
- De student kan uitleggen wat een kwetsbare oudere is.
- De student kent de vijf geriatrische reuzen.
- De student kent de begrippen Co morbiditeit en Multi morbiditeit
- De student kan klinisch redeneren bij co morbiditeit.

Slide 11 - Slide