Tegenwoordige Tijd: -S / Do-Does / Don't -Doesn't

Today
  • vragen en ontkenningen kunnen maken

1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Today
  • vragen en ontkenningen kunnen maken

Slide 1 - Slide

Hoe maak je een bevestigende zin (+) 
de Present Simple?
I drink
You drink
He drinks
She drinks
It drinks
We drink
They drink
You drink
SHIT-regel!
Bij he/she/it schrijf je een s achter het werkwoord 

Slide 2 - Slide

Present Simple

They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 3 - Quiz

Present Simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 4 - Quiz

Present Simple

It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 5 - Quiz

Present Simple

He ..... (to call) twice a week.
A
call
B
calls

Slide 6 - Quiz

Present Simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 7 - Quiz

(to kiss) Present Simple
She ..... her boyfriend.

Slide 8 - Open question

(to watch) Present Simple
We ..... a nice film.

Slide 9 - Open question

(to dance) Present Simple
I ..... at the party.

Slide 10 - Open question

(to cry) Present Simple
The baby ..... .

Slide 11 - Open question

PRESENT SIMPLE 
(ontkennend)

Gebruik do of does (shitregel(


Persoon + do of does + 
                      HELE   WW !!!!   


 I do not LOVE my dog 
 you do not LOVE her dog 
 she does not LOVE his dog 
 he doesn't LOVE your dog
  it doesn't  LOVE my dog 
 we don't LOVE his dog 
 you don't LOVE our dog
 they don't LOVE their dog 


Slide 12 - Slide

Present Simple - Ontkennend

This game ........... look nice.
A
don't
B
doesn't

Slide 13 - Quiz

Present Simple - Ontkennend:

No, we _____ live in London.
A
don't
B
doesn't

Slide 14 - Quiz

Present Simple - Ontkennend:

I _____ like winter.
A
doesn't
B
don't

Slide 15 - Quiz

Present Simple - Ontkennend:

My teacher _____ like weekends.
A
doesn't
B
don't

Slide 16 - Quiz

Vragen met do/does

Slide 17 - Slide

Stappenplan hoofdwerkwoord
Stap 1 --> Zoek het werkwoord
Stap 2 --> Staat er een -s achter het werkwoord?
Stap 3 --> Geen -s? Dan begin je de zin met Do.
Stap 4 --> Wel een -s? Dan begin je de zin met Does.
Stap 5 --> Haal de -s weg bij het werkwoord

Slide 18 - Slide

Wat hoort bij wat?
DO
DOES
Ms Doldersum
My dog
My friend and I
it
they
Dean and John
we
she
Kate
I
you
he

Slide 19 - Drag question

..... it look nice here?
A
Do
B
Does

Slide 20 - Quiz

...... you go to the gym?
A
Do
B
Does

Slide 21 - Quiz

...... they like strawberries?
A
Do
B
Does

Slide 22 - Quiz

...... she have dark hair?
A
Do
B
Does

Slide 23 - Quiz

..... Jim play tennis?
A
Do
B
Does

Slide 24 - Quiz

...... Kelly and Matt text eachother?
A
Do
B
Does

Slide 25 - Quiz

She smells good.
A
Do she smell good?
B
Do she smells good?
C
Does she smells good?
D
Does she smell good?

Slide 26 - Quiz

They put on make up.
A
Do they put on make up?
B
Do they puts on make up?
C
Does they put on make up?
D
Does they puts on make up.

Slide 27 - Quiz

Jemma drinks tea.

Slide 28 - Open question

I walk to my friend.

Slide 29 - Open question

en nu.....
Maken: opdrachten van 3.5 tot en met 13
Moet af zijn op: donderdag 13 april
Proefwerk Unit 3 op donderdag 20 april

Slide 30 - Slide