B1-K1-W1- Lesweek 5- F20

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: F20A
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 5                                                                  
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: F20A
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 5                                                                  

Slide 1 - Slide

Programma- ontwikkelingspsychologie- deel 1
 • Welkom, AWR
 • Lesdoelen vandaag
 • Terugblik vorige week
 • Herhaling ontwikkelingsaspecten
 • Factoren die je ontwikkeling beïnvloeden
 • Voorwaarden optimale ontwikkeling


 • Pauze
 • Hechting en hechtingsproblemen
 • Afsluiting

Slide 2 - Slide

Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 

Slide 3 - Slide

Ontwikkelingsaspecten/gebieden: 
Gebied waarop de mens zich ontwikkelt! Ontwikkelingspsychologie zijn dit er zes.
Let op! In de praktijk voegen ze soms de sociale en emotionele ontwikkeling tot een begrip samen.

Lichamelijk : groei/achteruitgang, motoriek (grof/fijn) zintuigen
Cognitief: Denken, geheugen, taal
Sociaal: omgang met anderen, sociaal gedrag
Persoonlijkheid: vorming eigen identiteit, eigen wil, opvattingen, mannelijk/vrouwelijk gedrag
Emotioneel: gevoelens, vertrouwen & veiligheid
Seksueel: seksueel gedrag, lichaam en lustbeleving, waardering eigen lichaam


Slide 4 - Slide

Welke factoren bepalen je ontwikkeling
Interne factoren: Aanleg, erfelijk materiaal wat je meekrijgt van je ouders (aangeboren vermogens)

Externe Factoren: Je omgeving en leven onder bepaalde omstandigheden zijn bepalend voor je ontwikkeling. (milieu, onderwijs, arm/rijk, ingrijpende levensgebeurtenissen, tijd waarin je opgroeit)

Zelfbepaling: Hoe ouder een kind is, hoe groter zijn vermogen kan worden om richting te geven aan zijn eigen ontwikkeling

Slide 5 - Slide

Check heb je de stof begrepen? 
Opdracht:  Welke factor vermeld jij achter elk punt: intern of extern

1.  Aangeboren aandoening
2. Gezin
3. Muzikaal talent
4. Normen en waarden
5. Verlies van een partner

Slide 6 - Slide

Voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling
Geen enkel kind ontwikkelt zich vanzelf, er zijn voorwaarden nodig. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is de kans groot dat het kind een ontwikkelingsachterstand oploopt.

 1. Veilig en vertrouwd voelen bij de opvoeder 
 2. Non verbaal en verbaal contact tussen opvoeder/ouders-kind
 3. Er moet een stimulerende omgeving zijn
 4. Een kind moet de gelegenheid krijgen om zelf te onderzoeken
 5. Een kind moet de mogelijkheid krijgen om te spelen
 6. Een kind moet voldoende vrijheidsbeweging krijgen
 7. Een kind moet veiligheid en grenzen worden geboden


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Waar denk je aan bij het
woord : ''hechting''?

Slide 9 - Mind map

Slide 10 - Video

Begrip hechting
 • In de babyfase groeit mens intensief op lichamelijk en emotioneel gebied
 • Emotionele band tussen baby en opvoeders dit wordt ook wel de hechtingsfase genoemd. De eerste hechtingsfase is normaal tussen de 6-12 maanden.
 • ‘’Gedrag van kinderen laat zien of zij ervan uitgaan dat de opvoeder hun signalen zal opmerken en er zo nodig direct en adequaat op in zal gaan (veilig gehecht). Maar ze kunnen ook met hun gedrag aangeven dat ze dat juist niet doen (onveilig gehecht).’’

Onveilige hechting kan voor een verstoring zorgen bij de ontwikkeling van het kind.
Blijft het vervullen van de basale behoefte uit… dan kan het kind een hechtingsstoornis ontwikkelen.
(DSM-V).

Slide 11 - Slide

Hechtingsproblematiek 
Er zijn twee hoofd vormen van onveilige hechting:
 • Kenmerken van het geremde type
 • Kenmerken van het ontremde type

Opdracht:
Zoek op wat de bovenstaande begrippen/vormen inhouden.
Gebruik hiervoor internet staat niet in het boek! Vertaal dit naar je eigen woorden.

Slide 12 - Slide

Kenmerken 
Geremde type- kenmerken:
Overdreven waakzaam, afwijzend in sociaal contact, teruggetrokken, onzeker, apathisch, lusteloos, huilt niet, kenmerken kunnen lijken op ASS.


Ontremde type- kenmerken:
Allemansvriend (ook naar vreemden), relaties in stand houden lukt niet, grensoverschrijdend, druk, impulsief, snel gefrustreerd, weinig geen wederkerigheid- egocentrische, niet in staat om relaties in stand te houden (afstoten/angst).

Slide 13 - Slide

Afsluiting 

Lesdoelen check

Je kan uitleggen: 
- Wat ontwikkelingsaspecten zijn.

-Welke factoren je ontwikkeling bepalen.
-Wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen
-Wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn. timer
6:00

Slide 14 - Slide

Opdracht afsluiting

- De klas wordt verdeeld in groepjes

- Per groepje krijg je een blaadje en mag je opschrijven of tekenen wat  je hebt geleerd vandaag (8 min)

- Elk groepje presenteert kort wat zij hebben opgeschreven/ getekend


Tip: Wees creatief! Je mag bijvoorbeeld ook een gedichtje schrijven of een rap maken etc.  

timer
8:00

Slide 15 - Slide

Programma- ontwikkelingspsychologie- deel 2
 • Welkom, AWR 

 • Wijziging programma geen presentaties meer! 
 • Opdrachten maken thuis! 

Slide 16 - Slide

Terugblik op woensdag.... 'spin it':

Slide 17 - Slide

Zelfstandig thuis werken- ivm corona virus 
Zie instructiefilmpje op jullie teams site! 

Bekijk deze goed en maak alle opdrachten! Dit telt mee voor je aanwezigheid! 

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide