Verdier og holdninger

Hva er en verdi?
1 / 9
next
Slide 1: Open question
Health & Social CareSecondary Education

This lesson contains 9 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hva er en verdi?

Slide 1 - Open question

Verdi:
- Vårt indre kompass som leder deg dit du vil.
- Verdier er noe som er viktig og av stor betydning for en person.
- materielle verdier og mellommenneskelige verdier
- Åndelige verdier

Slide 2 - Slide

Hva er en mening?

Slide 3 - Open question

Hva er en holdning?

Slide 4 - Open question

Mening:
-en mening er gjerne om noe konkret.
- Kan lett endres, er ikke dypt forankret i oss.
- meningene våre behøver ikke påvirke valgene våre i stor grad.
Holdning: 
- Ofte preget av både følelser og kunnskap eller mangel på kunnskap.
- Sitter "fastgrodd" i oss.

Slide 5 - Slide

Hva er respekt?
timer
1:00

Slide 6 - Open question

Hvordan viser man respekt i hudpleieryrket?

Slide 7 - Open question

Respekt
- Vise respekt for kundens mening om skjønnhet og velvære.
- Det betyr ikke at du må være enig i alt, men respektere ulikheter.

Slide 8 - Slide

Hva betyr det å være tolerant?

Slide 9 - Open question