Les 2 Persoonlijke zorg wassen en aan-uitkleden

Wassen en kleden

- wassen 
- verzorgend wassen
- Aan -uit kleden
1 / 37
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wassen en kleden

- wassen 
- verzorgend wassen
- Aan -uit kleden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

wat gaan we doen?
 • stukje herhaling wassen
 • Observaties bij het wassen
 • Aan -en uitkleden 
 • Praktijk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Beroepshouding tijdens de verzorging:

-privacy respecteren
-schaamtegevoelens
-tempo aanpassen
-culturele verschillen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Communicatie:

1 van te voren vertellen dat je komt voor de verzorging
2 overleggen wat de zorgvrager zelf kan
3 vertel wat je gaat doen
4 let op ergonomisch werken
5 let op de veiligheid
6 let op de privacy

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Met welke gevoelens hou je rekening als je een cliënt begeleidt?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Kijkopdracht
Wat is je eerste gevoel/indruk ?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

verzorgend wassen is wassen met
A
wegwerphandschoenen
B
veel zorg
C
katoenen washandjes
D
wergwerpwashandjes

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Wasdoekjes/zonder water
 • Ipv water, washand, zeep en handdoek gebruik je wegwerp wasdoekjes 
 • Hebben speciale verzorgende vloeistof
 • Minder schadelijk voor gevoelige huid
 • Je werkt in dezelfde volgorde
 • Doekjes kan worden opgewarmd worden voor gebruik 
 • Minder belastend voor de zorgvrager
 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Observaties tijdens het wassen

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Observaties 
huid
 • krabeffecten
 • smetten
 • huidturgor=elasticiteit
 • oedeem
 • hematoom 
 • decubitus
 • skin tear
 • moedervlekken
 • eczeem
 • kleur van de huid

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat heb je nodig bij het wassen?
A
4 waskommen, 4 handdoeken en 2 washandjes
B
2 waskommen, 4 handdoeken en 4 washandjes
C
2 waskommen, 2 handdoeken, 2 washandjes
D
maak niet uit

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Als je een cliënt op bed wast, kun je de techniek van ‘verzorgend wassen’ toepassen.

Wat houdt die techniek in?
A
Het gebruik van zo min mogelijk zeep.
B
Het gebruik van zo min mogelijk water.
C
Het gebruik van wasdoekjes met zeep die snel verdampt.
D
Het gebruik van wasdoekjes met huidvriendelijke lotion.

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat doe je als een oudere patiënte niet uit bed wil komen om te wassen in de wasruimte. Neem je dan ADL-taken over als je tegelijkertijd weet dat het voor de gezondheid van de patiënt goed is om zoveel mogelijk zelf actief te blijven?

A
je gaat in gesprek en probeert haar over te halen zodat ze toch zelfstandig blijft
B
je gaat in gesprek en probeert te achterhalen wat ze zelf wilt
C
je verteld nogmaals welke consequenties het heeft als ze niet wilt revalideren.
D
je laat haar maar op bed liggen

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

ADL: Hulp bij aan en uitkleden    


Aan en uitkleden van de zorgvrager.
Tekst
Tekst

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Aan- en uitkleden van de zorgvrager
Regel aan- en uitkleden van een zorgvrager met een aangedane zijde

Bij het aankleden:
Eerst de aangedane arm en aangedane been aankleden.


Bij het uitkleden:
Eerst de gezonde arm of been uitkleden, daarna de aangedane kant.


Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Kijk opdracht
Zou het ook nog anders kunnen?
Hoe zou jij het doen?

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Aan- en uitkleden:
Als een jas aandoet bij een zorgvrager met een pijnlijke arm
A
Start je met de kant waar iemand pijn heeft
B
Start je met de kant waar iemand geen pijn heeft

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Bij het uitkleden van een zorgvrager begin je bij de aangedane zijde
A
juist
B
onjuist

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Waar moet je opletten bij het uitkleden van een zorgvrager met een hemi-parese?
A
Je kleedt eerst de aangedane zijde uit
B
Je kleedt eerst de niet-aangedane zijde uit
C
Het maakt niet uit aan welke zijde je begint
D
Je trekt de kleding in een snelle beweging uit.

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Noem twee manieren om voor de privacy van de zorgvrager te zorgen tijdens het wassen en aan- en uitkleden.
A
1. Het lichaam van de zorgvrager bedekken tijdens het wassen 2. De ruimte afsluiten tijdens het wassen en kleden
B
1. tijdens het wassen en kleden de ramen en gordijnen open doen 2. Niet weglopen tijdens wassen en kleden
C
1. Niet weglopen tijdens wassen en kleden. 2. De wensen van de zorgvrager te respecteren.
D
1. Het lichaam van de zorgvrager niet bedekken tijdens het wassen 2. De wensen van de zorgvrager te respecteren

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Als je een zorgvrager met een aangedane zijde gaat helpen bij het aan- en uitkleden.
Hoe doe je dat op de juiste manier?
A
uit: eerst aangedane zijde aan: eerst gezonde zijde
B
uit: eerst gezonde zijde aan: eerst aangedane zijde
C
Je start zowel bij het aan- als uitkleden met de gezonde zijde
D
Je start zowel bij het aan- als uitkleden met de aangedane zijde

Slide 33 - Quiz

Deze regel moeten de studenten onthouden!!
Bij het uitkleden van iemand met een CVA begin je bij de.....
A
gezonde zijde
B
aangedane/verlamde zijde

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Aandachtpunt bij aan en uitkleden zorgvrager
A
jij deelt mede wat je gaat doen
B
jij vertelt wat de zorgvrager zelf moet doen
C
jij overlegt altijd met de zorgvrager
D
Je gaat gewoon aan de slag

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

Aandachtpunt aan en uitkleden
zv
A
Laat een zv niet te lang bloot
B
je laat een zv bloot totdat je helemaal klaar bent
C
je laat de zv bloot onder de dekens, totdat je alles opgeruimd hebt
D
je doet zo snel mogelijk eerst de schone sokken aan

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Wat vond je van deze les?
Wat zie je een andere les graag anders?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions