Recht en ethiek week 5: euthanasie

1 / 21
next
Slide 1: Slide
Recht en ethiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat staat er in de wet?

Slide 4 - Slide

Art. 293 SR:
1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Wat is de maximale straf voor iemand die hulp biedt bij zelfdoding?

Slide 5 - Open question

Art. 293 SR:
2.Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging.
Aan welke drie voorwaarden moet worden voldaan om niet gestraft te worden voor hulp bij zelfdoding?

Slide 6 - Open question

Zoek op google naar art. 2 Wet toetsing levensbeëindiging
Hoeveel artsen moeten betrokken zijn bij de zorgvuldige levensbeëindiging?


Slide 7 - Open question

Zoek op google naar art. 2 Wet toetsing levensbeëindiging
De patiënt zelf houdt het niet meer vol. De arts zegt dat de patiënt geduld moet hebben, omdat er kans is op verbetering. Waarom mag er dan geen euthanasie worden toegepast?

Slide 8 - Open question

Zoek op google naar art. 2 Wet toetsing levensbeëindiging
Vanaf welke leeftijd kan je zelf vragen om euthanasie?

Slide 9 - Open question

Slide 10 - Video

Euthanasie bij ouderen 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel "Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek" is op 17 juli 2020 door Dijkstra ingediend. 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/initiatiefwet-pia-dijkstra-d66-moet-levenseinde-bij-niet-ondraaglijk-lijden-mogelijk-maken-die-o-1/

Slide 13 - Slide

Wat is jouw mening over euthanasie bij een voltooid leven?

Slide 14 - Open question

Euthanasie bij kinderen?

Slide 15 - Slide

Leeftijden
Euthanasie kan alleen als de patiënt er zelf om vraagt. Familie of vrienden van de patiënt kunnen er niet om vragen. Dat is bij kinderen anders.

  • Tot de leeftijd van 1 jaar kan opzettelijke levensbeëindiging aanvaardbaar worden geacht onder zorgvuldige uitvoering van de Regeling Centrale Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZLP).
  • Tussen 1 - 12 jaar geen euthanasie toegestaan 
  • Is een kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moeten de ouders of voogd ook toestemming geven.
  • Is een kind tussen de 16 en 18 jaar, dan moeten de ouders bij de beslissing betrokken zijn.

Slide 16 - Slide

betoog 
We kijken twee filmpjes over de huidige situatie bij kinderen onder de 12 jaar: 
Maak hierna een betoog in word over het ontbreken van de mogelijkheid van euthanasie in de leeftijd 1-12 jaar. Bedenk hier eerst een stelling bij en schrijf dan je betoog in minimaal een half a-viertje.
Lever dit in via de mail 

Slide 17 - Slide

Opbouw van een juridisch betoog

Pakkende titel 

Inleiding
: introductie onderwerp en stelling 
Kern: geef minimaal 2 argumenten die de stelling verdedigen, geef voorbeelden en gebruik feiten en benoem minimaal 1 tegenargument en ontkracht deze 
Conclusie: herhaal de stelling met je belangrijkste argumenten en geef een korte samenvatting. Slide 18 - Slide

Betoog/debat
In de laatste 3 weken gaan we met de studenten in de klas een debat houden. De groepen thuis maken dan een betoog. Zowel het debat als de betogen tellen mee voor jouw cijfer. Vandaag gaan we oefenen met het schrijven van een betoog.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video