MDB - Present continuous

Welcome class
Please, sit down and get your books out
Today's subject: Present continuous
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welcome class
Please, sit down and get your books out
Today's subject: Present continuous

Slide 1 - Slide

Vandaag gaan we het hebben over de 'present continuous'. 
Dit is voor iedereen belangrijk maar vooral voor de niveaus:
- Primary & Preliminary -
Jullie krijgen dit letterlijk op het examen.

De andere niveaus krijgen dit in verschillende opdrachten verwerkt.

Slide 2 - Slide

Doel van deze les
1. ik weet wat de present continuous is

2. ik kan ik de present continuous maken

3. ik weet wanneer ik de present continuous gebruik

Slide 3 - Slide

Present Continuous
Wat ben je nu weer aan het verzinnen juffrouw?
Je blijft maar nieuwe dingen opschrijven voor ons.
We zijn maar LessonUps aan het doen en huiswerk aan het maken.

Slide 4 - Slide

present continous
Dat is dus eigenlijk een moeilijk woord voor de NU vorm.
En die nu vorm schrijf je dan met -ING

Ik ben NU aan het eten, hij kijkt NU uit het raam
I am eating,    he is watching 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

1. Ik weet wat de Present Continuous is


  • ingvorm

  • je vertaalt het met 'aan het .....'

Slide 7 - Slide

2. Ik kan de Present Continuous maken.

AM
ARE
IS
werkwoord
ING
+
+

Slide 8 - Slide

3. Ik weet wanneer ik de Present Continuous gebruik.


  • now / at the moment / listen, ..... / look, .....

  • de handeling duurt even (aan het praten, aan het slapen, aan het lezen, etc.)

Slide 9 - Slide

Oh ja!
sommige werkwoorden eindigen op een 'stomme e'
(je schrijft hem wel maar je hoort hem niet)
move - moving
drive - driving
hope - hoping
make - making

Slide 10 - Slide

Oh ja! Oh ja!
sommige werkwoorden krijgen een verdubbeling van de medeklinker
run - running
plan - planning
swim - swimming
stop - stopping

Slide 11 - Slide

Get set...
Ready? Steady? Go!

Slide 12 - Slide

Maar eerst een kleine opfrisser
We hebben het steeds over:
am/are/is + werkwoord + ing

Maar weet jij wanneer je: am, are of is moet gebruiken?

Slide 13 - Slide

AM
ARE
IS
you
we
they
he
I
she
it

Slide 14 - Drag question

Mooi, dan kunnen we nu beginnen. 

Slide 15 - Slide

I .......... (listen) to music at the moment.
A
am listening
B
are listening
C
is listening

Slide 16 - Quiz

They .......... (read) the book The city of bones.
A
are reading
B
am reading
C
is reading

Slide 17 - Quiz

Look! The dog .......... (play) with the ball.
A
is play
B
is playing
C
are play
D
are playing

Slide 18 - Quiz

Max Verstappen .......... (race) at the track.
A
is raceing
B
are racing
C
is racing
D
are racing

Slide 19 - Quiz

We .......... (drink) some tea.
A
am drinking
B
are drinking
C
is drinking

Slide 20 - Quiz

It .......... (freeze) in here.
A
is freezing
B
are freezing
C
is freezeing
D
are freezeing

Slide 21 - Quiz

You .......... (study) hard.
A
are studying
B
are studing

Slide 22 - Quiz

Rafke .......... (text) Pleun a message.
A
am texting
B
is texting
C
are texting

Slide 23 - Quiz

The cows .......... (run) and .......... (jump) in the meadow now.
A
are run are jump
B
are running are jumping
C
are runing are jumping

Slide 24 - Quiz

The cows .......... (eat) grass.
A
is eating
B
are eating
C
am eating

Slide 25 - Quiz

I .......... (plan) a trip now.
A
am planning
B
am planing

Slide 26 - Quiz

Luciano and Antwan .......... (drive) a tractor.
A
is driveing
B
are driveing
C
is driving
D
are driving

Slide 27 - Quiz

The puppy .......... (take) a nap.
A
is takeing
B
is taking

Slide 28 - Quiz

It .......... (rain) right now.
A
is raining
B
are raining

Slide 29 - Quiz

Ik kan de Present Continuous maken.
A
Ja :-)
B
Nee :-(
C
Een beetje

Slide 30 - Quiz

Om mezelf te verbeteren wil ik het liefste:
A
persoonlijke uitleg
B
extra oefenen op papier
C
extra oefenen op de computer
D
uitleg in de les

Slide 31 - Quiz

What's next
- Junior: blz 12
- Primary blz: 14
- preliminary: blz 23
- andere niveaus: verder werken in hun boek


timer
15:00
   am
   are     +   werkwoord    + ing
   is 

Slide 32 - Slide