Angststoornissen

GGZ de start: Angststoornissen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

GGZ de start: Angststoornissen

Slide 1 - Slide

Aan het eind van deze les kun je:
- Het verschil tussen ‘normale’ angst en ‘ziekelijke’ angst uitleggen.
- Tenminste vier kenmerken benoemen bij angst.
- In eigen woorden vertellen wat een angststoornis is en welke er zijn.
- Tenminste twee begeleidingsaspecten van verpleegkundige zorg benoemen.

Slide 2 - Slide

Wat maakt jou angstig?

Slide 3 - Mind map

Wat voel je als je angstig bent?

Slide 4 - Mind map

Angst als bondgenoot

- vereiste om te overleven
- ingebouwde alarmknop:
Flight - Fight - Fright
- leraar: impuls - nadenken - handelen

Slide 5 - Slide

Angstgradaties 

Slide 6 - Slide

Wat is een angststoornis?

Slide 7 - Mind map

Definitie angstoornis
 “Een excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) die gedurende minstens zes maanden vaker wel dan niet aanwezig zijn en betrekking hebben op een aantal gebeurtenissen of activiteiten".

Slide 8 - Slide

Welke angststoornissen zijn er?

Slide 9 - Mind map

Angststoornissen
Paniekstoornis
Fobie
Gegeneraliseerde angststoornis
Obsessief-compulsieve stoornis
PTSS ( deze komt volgende week)

Maak tweetallen en werk deze stoornissen samen kort uit:Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Vragen over het filmpje:
- Welke stoornissen worden benoemd? 
- Wat houden deze stoornissen in?
- Hoe uiten deze stoornissen zich?
- Welke oorzaken worden benoemd als oorzaak voor deze angststoornissen?
- Hoe kun je deze zorgvragers begeleiden op de afdeling? Noem minimaal 2 aspecten.

Slide 12 - Slide

Verpleegkundige interventies
Aangaan van vertrouwensrelatie (begrip en acceptatie)
Emotionele opvang, ondersteuning en bieden van veiligheid; Klimaat creëren waarin zv zich veilig voelt
rustig en kalm blijven en niet oordelen; acceptatie en respect
Serieus nemen en uitnodigen over angsten te praten
Geleverde prestaties bekrachtigen; aanmoedigen om op een adequate manier met zijn angst om te gaan
Zelfstandigheid en onafhankelijkheid van zv bevorderen door geleidelijk minder tegemoet te komen aan hulpbehoevend gedrag.
Psycho-educatie

Slide 13 - Slide

Verpleegkundige interventies
  • Advies geven:
  • Goed zorgen voor zichzelf, regelmatig veel water drinken, vermijden van verslavende middelen, frisse lucht opzoeken, Ontspannen, (ademhaling, houding, Afleiding (klusjes doen, gezelschap) en Inroepen van hulp van buiten
  • Medicatie verstrekken als ze voorgeschreven staan (kalmerende middelen)
  • Zorgvrager niet alleen laten bij ernstige angst
  • Vragen wat je kunt doen, wat de wens van de zorgvrager is (van arm om iemand heenslaan tot oproepen van een arts)

Slide 14 - Slide

Evaluatie en terugblik
Kun je nu:
- Het verschil tussen ‘normale’ angst en ‘ziekelijke’ angst uitleggen?
- Tenminste vier kenmerken benoemen bij angst?
- In eigen woorden vertellen wat een angststoornis is en welke er zijn?
- Tenminste twee begeleidingsaspecten van verpleegkundige zorg benoemen?

Slide 15 - Slide

Welke leerdoelen heb je behaald?
Wat neem je mee van deze les?

Slide 16 - Open question

Volgende les:
Persoonlijkheidsstoornissen

Lees Thema 7

Slide 17 - Slide