Les 1 Het belang van hygiëne, besmettingsbronnen en kruisbesmetting

1 / 49
next
Slide 1: Slide
Persoonlijke en bedrijfshygiëneMBOStudiejaar 1

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Waarom dit vak?
 1. Kennis over persoonlijke en bedrijfshygiëne --> stage
 2. Waar moet je op letten?
 3. Welke gevolgen hebben dingen die je ziet? 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Weekplanning
Wk 1 08/09: Kwetsbare groepen, besmettingsbronnen, kruisbesmetting en zonnering
Wk 2 15/09: Foodfraude, fooddefense, regelgeving, zorgsysteem HACCP
Wk 3 29/09: Toets

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 1. Jij kunt het belang van veiligheid benoemen
 2. Jij kunt kwetsbare groepen benoemen
 3. Jij kent verschillende besmettingsbronnen en kunt bij elke bron een voorbeeld benoemen
 4. Jij kunt de definitie van kruisbesmetting geven
 5. Jij kent het begrip zonnering 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Lesplanning
 1. Uitleg belang hygiëne, kwetsbare groepen
 2. Opdracht basishyiëne in een bedrijf
 3. Uitleg besmettingsbronnen
 4. Aan de slag met opdracht besmettingsbronnen
 5. Uitleg kruisbesmetting en zonnering
 6. Aan de slag met opdracht zonnering

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat versta je onder
hygiëne?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Hygiëne = De kennis van alles wat ons gezond houdt

Hygiëne verdelen we in 4 groepen/vormen:

1. Persoonlijke hygiëne = verzorging van lichaam en kleding.

2. Bedrijfshygiëne = verzorging van werkplek, gereedschappen en hulpmiddelen.

3. Levensmiddelenhygiëne = verzorging van grondstoffen en producten.

4. Sociale hygiëne = rekening met elkaar houden.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat is een "veilig" product?

Slide 8 - Open question

Een product is veilig wanneer de consument hier geen schade of ziekte van oploopt bij het consumeren van dit product
Veilig product
 • Geen schade of ziekte bij consumeren
 • Ten allen tijden voorkomen
 • Recall, voorbeeld

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Welke groepen zijn extra kwetsbaar?
A
Ouderen
B
Baby's en kinderen
C
Mensen met verminderde weerstand
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Kwetsbare groepen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Hoe zorgt de producent voor een veilig product?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

Hoe zorgt de producent voor een veilig product?
 • Bedrijven moeten beschikken over een voedselveiligheidssysteem
 • HACCP-systematiek
 • Hygiënecode
 • Controle door NVWA

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Aantoonbaarheid
 • Wet op de productaansprakelijkheid
 • Producent is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebrek in zijn product
 • Ook producent van grond- of hulpstof
 • Voorbeelden

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

timer
10:00

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
 • Bedenk bij alle zes besmettingsbronnen een voorbeeld
 • Geef aan hoe dit kon ontstaan
 • Geef ook aan wat de gevolgen kunnen zijn
 • Klassikaal nabespreken
timer
10:00

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat is kruisbesmetting?
Waarom is het mogelijk gevaarlijk?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
 • Ga op zoek naar verschillende manieren om kruisbesmetting te voorkomen
 • Geef aan waarom dit kruisbesmetting voorkomt en welk gevaar er wordt weggenomen
 • Klassikaal nabespreken
timer
10:00

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

In welke zone vind je de meeste grondstoffen?
A
Low care
B
Medium care
C
High care
D
Tussen de verschillende zones in

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

In welke zone vind je het vaakst een open product?
A
Low care
B
Medium care
C
High care
D
Tussen de verschillende zones in

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

In welke zone moet je voorkomen dat mo's zich verplaatsen naar High-care?
A
Low care
B
Medium care
C
High care
D
Tussen de verschillende zones in

Slide 36 - Quiz

This item has no instructions

Welke zone zit meestal aan het begin van het productieproces?
A
Low care
B
Medium care
C
High care
D
Tussen de verschillende zones in

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Welke zone zit meestal aan het einde van het proces?
A
Low care
B
Medium care
C
High care
D
Tussen de verschillende zones in

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

In welke zone zijn hele strenge kleding eisen?
A
Low care
B
Medium care
C
High care
D
Tussen de verschillende zones in

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Voor welke zone vindt vaak een conserverende handeling plaats?
A
Low care
B
Medium care
C
High care
D
Tussen de verschillende zones in

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht
 • Bedenk welke kenmerken elke zone heeft, denk hierbij aan:
 1. Producten (in welke vorm komen ze voor?)
 2. Personeel (welke voorschriften gelden er?)
 • Klassikaal nabespreken
timer
10:00

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 1. Jij kunt het belang van veiligheid benoemen
 2. Jij kunt kwetsbare groepen benoemen
 3. Jij kent verschillende besmettingsbronnen en kunt bij elke bron een voorbeeld benoemen
 4. Jij kunt de definitie van kruisbesmetting geven
 5. Jij kent het begrip zonnering 

Slide 49 - Slide

This item has no instructions