Hygiene en ergonomie

Ergonomie
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 31 slides, with text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Ergonomie

Slide 1 - Slide

Verschil tussen...

Reinigen is het verwijderen van al het zichtbare vuil ...
Desinfecteren is het uitschakelen van de meeste ziekteverwekkers, maar niet allemaal. ...
Steriliseren is het vernietigen van elke vorm van leven...

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Voordelen van ergonomisch werken.
 • Het maakt je werk gemakkelijker.
 • Het bespaart tijd en energie.
 • Het kan lichamelijke klachten voorkomen.
 • Het maakt het werken veiliger.

Ergonomie is dus beter voor je gezondheid en je voelt je er beter bij.
Slide 4 - Slide

Preventie 
Draag de juiste kleding
Draag goede schoenen
Wissel werkzaamheden af
Voorkom overbelasting en eenzijdige belasting
Werk zittend als dat kan
Neem voldoende pauzes
Sta open voor nieuwe manieren van werken


Slide 5 - Slide

Belangrijk op je werkplek
De verlichting
Het klimaat
Geluid
Werkhoogte
Hulpmiddelen

Slide 6 - Slide

Wat kun je zelf doen?!
 • Werk rustig en maak gebruik van de zwaartekracht
 • Werk vanuit een optimale houding (verstellingen gebruiken)
 • Neem geen (deel)handelingen over die een cliënt nog zelf kan
 • Gebruik hulpmiddelen die de inspanning kunnen verminderen zoals glijlakens en tilliften. En    volg praktijkrichtlijnen VVT (praktijkrichtlijnen zorgverleners, 2020)
       Evalueer of je wel het handigste hulpmiddel gebruikt.
 • Zorg ervoor dat je er ook goed mee om kan gaan.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Het bad

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Douchen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Haren wassen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

De tillift
Als een zorgvrager zich niet meer kan verplaatsen, wordt er een tillift gebruikt. 
Er zijn twee soorten liften:
 • de actieve lift  
 • de passieve lift
Om een keuze te maken tussen een actieve- of passieve lift, moet je weten wat een zorgvrager nog zelf kan. 

Slide 15 - Slide

Transfer
Van wc naar stoelstoel met actieve tillift

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Belasting en belastbaarheid
Belasting: mate waarin je belast wordt tijden inspanning. Hierbij kun je denken aan: duwen, trekken, tillen, dragen

Belastbaarheid: dit is wat je lichaam aan kan. Dit hangt af van je conditie

Slide 23 - Slide

Mobiliteit
Mobiliteit zegt iets over de bewegelijkheid van iemand. Dus hoe kan iemand lopen, zitten of bewegen.

De beperkingen van je cliënt hebben 
invloed op de lichamelijke belasting 
van jou als zorgverlener.

Slide 24 - Slide

Passieve tillift
Actieve tillift

Slide 25 - Slide

Mobiliteitsklasse A,B en C
A = vrijwel zelfstandig in mobiliteit
B= Vrij zelfstandig maar hulp bij transfers en ADL; geven van aanwijzingen of richting bij opstaan. Kleine hulpmiddelen als papegaai of draaischijf

C= Kunnen niet zelfstandig opstaan, meestal rolstoel gebonden, enige rompbalans, steunen op 1 been

Slide 26 - Slide

Mobiliteitsklasse D en E
D= vrij passief in mobiliteit, onvoldoende rompbalans, geen steun op 1 of beide benen. 


E= vrijwel volledig passief, bijna volledig bedlegerig, neiging tot stijfheid en contracturen

Slide 27 - Slide

 • Een cliënt die niet of maar beperkt kan bewegen, heeft een mobiliteitsprobleem.
 • Als verpleegkundige help je cliënten bijvoorbeeld in of uit het bed of een rolstoel.
 • Als je een cliënt verplaatst, heet dat transfer.

Slide 28 - Slide

Glijzeil
 • Gebruik je bij verplaatsing op het bed
 • Glijzeil is makkelijk onder een cliënt weg te halen, zonder dat de cliënt van houding hoeft te veranderen.

Slide 29 - Slide

Draaischijf • Je gebruikt de draaischijf buiten het bed
  .
 • Bij het gebruik van de draaischijf hoeft de cliënt geen draaiende beweging te maken.
 • Je hoeft niet te tillen trekken en duwen.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video