Les 17-1-2022

1 / 50
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Slide 4 - Slide

Typ een Engels adjective (bijvoeglijk naamwoord) bij het woord 'lion'

Slide 5 - Mind map

Wat is het adverb?
He could have driven faster.
A
He
B
could have
C
driven
D
faster

Slide 6 - Quiz

Het bijvoeglijk naamwoord (adjective) zegt wat over ...

Slide 7 - Open question

HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD

Slide 8 - Slide

We ... eat lunch at 1pm.
(usual)
A
usual
B
usually

Slide 9 - Quiz

Een adverb of frequency komt meestal VOOR het hoofdwerkwoord.

Slide 10 - Slide

They baked a ... birthday cake.
deliciously
delicious

Slide 11 - Poll

Delicious zegt iets over birthday cake (zelfstandig naamwoord) en moet dus een bijvoeglijk naamwoord zijn

Slide 12 - Slide

Een adverb (bijwoord) zegt iets over...

Slide 13 - Open question

EEN WERKWOORD

Slide 14 - Slide

Peter always drives ...
A
carefull
B
carefullest
C
carefullie
D
carefully

Slide 15 - Quiz

The children played ... in the jard.
(happy)

Slide 16 - Open question

HAPPILY
Een adverb komt NA het hoofdwerkwoord.

Slide 17 - Slide

Since the accident she looks ...
(sad)

Slide 18 - Open question

SAD
Na werkwoorden zoals be, look, taste, feel seem gebruik je geen adverb maar adjective.

Slide 19 - Slide

I can ... say that I like him.
(honest)
A
honest
B
honestly
C
honestily
D
honesty

Slide 20 - Quiz

Als er twee werkwoorden in de zin staan komt het bijwoord (adveb) VOOR het hoofderkwoord.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Typ een Engels adjective (bijvoeglijk naamwoord) bij het woord 'pizza'

Slide 23 - Mind map

Ivan was really ... , I didn't like him at all.
A
horrible
B
horribly

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Link

It is my birthday ... wednesday
A
in
B
at
C
on

Slide 26 - Quiz

Je gebruikt ON bij dagen en data.

Slide 27 - Slide

Fall starts ... September
A
in
B
at
C
on

Slide 28 - Quiz

Je gebruikt IN bij maanden, jaren, seizoenen en dagdelen.

Slide 29 - Slide

He is working ... the office.
A
in
B
at
C
on

Slide 30 - Quiz

Je gebruikt AT bij specifieke locaties, huisnummers en gebouwen.

Slide 31 - Slide

Our house is ... the city centre.
A
in
B
at
C
on

Slide 32 - Quiz

Je gebruikt IN bij plekken in de natuur, landen of als je binnenin bedoelt.

Slide 33 - Slide

Ivy left her phone ... the bus.
A
in
B
at
C
on

Slide 34 - Quiz

Je gebruikt ON bij openbaar vervoer en als je bovenop bedoelt.

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Link

Wanneer gebruik je am/is/are + going to + werkwoord?

Slide 37 - Open question

am/is/are + going to + going to
gebruik je bij ongeorganiseerde plannen

Slide 38 - Slide

Levi ... to America, but he hasn't arranged it yet.
(travel)
A
is going to travel
B
travels
C
will travel
D
will be travelling

Slide 39 - Quiz

am/is/are + going to + going to 
gebruik je bij ongeorganiseerde plannen

Slide 40 - Slide

This time next week we ... in the Ocean.
(swim)
A
swim
B
will swim
C
are going to swimming
D
will be swimming

Slide 41 - Quiz

Je gebruikt de future continuous om aan te geven dat iets waarschijnlijk aan de gang zal zijn op een specifiek tijdstip in de toekomst

Slide 42 - Slide

My parent ... a party next weekend.
(have)

Slide 43 - Open question

ARE HAVING
Je gebruikt de present continuous future bij georganiseerde plannen.

Slide 44 - Slide

The boat to Japan ... at 8am every sunday.
(leave)
A
leave
B
will leave
C
leaves
D
will be leaving

Slide 45 - Quiz

Je gebruikt de present simple om aan te geven dat iets volgens een schema of rooster verloopt.

Slide 46 - Slide

I know you think find English hard, I ... you with your homewerk.
(help)

Slide 47 - Open question

WILL HELP
Je gebruikt will +infinitive om iets aan te bieden, beloven of te voorspellen.

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Slide

Slide 50 - Slide