6.4 Een kringloop

6.4 Een kringloop
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmboLeerjaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

6.4 Een kringloop

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 
  • Je leert waar natuurlijk afval blijft en welke taak een organisme heeft in de voedselkringloop.
  • Je kunt uitleggen wat er met het afval in de natuur gebeurt.
  • Je kunt een voedselkringloop beschrijven, begrijpen en zelf noteren. Je kunt uitleggen waarom bemesten belangrijk is en welke soorten mest er door boeren wordt gebruikt.Slide 2 - Slide

In de herfst valt het blad van de bomen
Toch verdwijnt dit langzamerhand, anders zou het bos steeds hoger komen te liggen.

Slide 3 - Slide

natuurlijk afval = dode materialen van organismen
(komt terecht in de strooisellaag)
doodgravers
schimmels

Slide 4 - Slide

Bodemdieren, schimmels en bacteriën zijn reducenten die het organische 'afval' opruimen (klein maken)

Slide 5 - Slide

voedselketen --> voedselkringloop
Voedingsstoffen komen vrij om weer ogenomen te worden door planten
planten vormen voedsel voor dieren

Slide 6 - Slide

voedselkringloop: een cirkel waar de stoffen rond gaan.

Slide 7 - Slide

voedselketen: een lijn van producent (plant) naar consument (planten of diereneter) tot afvaleter en tenslotte reducent 

Slide 8 - Slide

De invloed van de mens: planten oogsten, en meststoffen toedienen. (extra mineralen)

Slide 9 - Slide

Opdrachten maken
maak de zelf samenvatten en de test jezelf op blz. 149 en 150

Slide 10 - Slide