Bijeenkomst 1 - Hechting en onveilige hechting

Welkom!
Bijeenkomst één van periode vier. 

Microfoon uit? Dan kunnen we starten! 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 135 min

Items in this lesson

Welkom!
Bijeenkomst één van periode vier. 

Microfoon uit? Dan kunnen we starten! 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
 • Terugblik theorie (quiz)
 • Theorie 
 • Opdracht (volgende week) 
 • Afsluiting 

Stoppen 15 min. eerder ivm  andere les

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

1. Even een makkelijk begin. Hoe is je stemming vandaag?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

This item has no instructions

2. Wat is hechting? Omschrijf het begrip in je eigen woorden.

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Definitie hechting
'Er is sprake van gehechtheid (of hechting) als een kind of volwassene sterk geneigd is om nabijheid van een specifieke persoon op te zoeken in situaties van angst, vermoeidheid, spanning of ziekte. Het ontvangen van troost en zorg bezorgt het kind een gevoel van veiligheid'
Voor een bonuspunt: wanneer start de hechting ook alweer? :) 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

3. Bowlby heeft onderzoek gedaan naar hechting. Wat concludeerde hij uit zijn onderzoek?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Bowlby 
 • Gehechtheid is een fundamentele
    behoefte
 • Gebaseerd op Harlow (aapjes) 
 • Alle kinderen hechten (ondanks
    kwaliteit opvoeding) 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

4. Welke typen gehechtheid onderscheidde Ainsworth?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Typen hechting (Ainsworth) 
 • Type A: onveilig vermijdend gehecht
  Vermijden, zelfstandiger dan 'nodig' 
 • Type B: veilig gehecht 
       Balans: exploreren vs. nabijheid (ouders sensitief) 
 • Type C: onveilig angstig ambivalent gehecht
       Afwezigheid opvoeder leidt tot angst. Tegelijkertijd boos/afwerend 
 • Type D: onveilig gedesoriënteerde of gedesorganiseerde hechting 
    Kenmerken van type A en type C. 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat draagt bij aan een
veilige hechting?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Veilige hechting 
Het is belangrijk dat de ouders: 
 • Adequaat reageren 
 • Sensitief en responsief 
 • Inleven en verplaatsen 

De ouder vormt de veilige basis voor het kind. Vanuit deze veilige basis gaat het kind zich ontwikkelen en de omgeving om zich heen ontdekken. 

Wat zie je terug in je eigen opvoeding? 

Slide 12 - Slide

Niet alleen de ouders, ook de omgeving speelt een rol in het hechtingsproces. 

Als ouder is het belangrijk dat hij adequaat reageert op signalen van het kind (bijvoorbeeld: troosten als het kind huilt). 

Ook is het belangrijk dat de ouder zich kan inleven in het kind. Soms is een baby bijvoorbeeld onrustig. Het is belangrijk dat een ouder zich hier in kan verplaatsen en hier goed op reageert. 

 • Heeft de omgeving ook invloed op de hechting? Zo ja, wat zou invloed kunnen hebben? En wat zou het gevolg kunnen zijn? 

Slide 13 - Slide

Daarnaast speelt de omgeving ook een rol. Een stabiele relatie tussen de ouders, een stabiele woonplek en ondersteuning vanuit familie draagt bij aan een veilige omgeving voor het kind. Dit bevorderd een veilige hechting. Als ouders veel ruzie hebben, er financiële zorgen zijn of er geen ondersteuning is vanuit de familie kan dit de hechting negatief beïnvloeden. 
Welke factoren kunnen bijdragen
aan het ontstaan
onveilige hechting?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Drie factoren 
 • Ouderfactoren 
 • Omgevingsfactoren
 • Kindfactoren 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Opdracht (volgende week) 
 • Bekijk de documentaire 'kinderen van de Hondsberg'
 • Beantwoord de vragen
 • Opdracht + link staat bij
    'bestanden in teams' 

Theorie aan praktijk koppelen 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wil je nog wat kwijt over de les?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions