Gemeentepolitiek

Gemeentepolitiek
Wat is gemeentepolitiek en hoe werkt het?
1 / 10
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 10 slides, with text slides.

Items in this lesson

Gemeentepolitiek
Wat is gemeentepolitiek en hoe werkt het?

Slide 1 - Slide

Gemeentepolitiek

Slide 2 - Slide

Gemeenteraad
- Gemeenteraad bestaat uit raadsleden
- Raadsleden zijn aangesloten bij een fractie (de partijen in de raad)
-Iedere 4 jaar worden de raadsleden gekozen aan de hand van de gemeenteraadsverkiezingen

Slide 3 - Slide

Hoofdtaak gemeenteraad
Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van de gemeente

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

College van B&W
- Wethouders en burgermeester hebben eigen portefeuille
- Wethouders en burgermeester leggen verantwoording af aan de gemeenteraad  

Slide 6 - Slide

Hoofdtaak college van B&W
Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit (medebewind). Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en de Wet milieubeheer. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Verschil tussen landelijke politiek en gemeentepolitiek
- Niveau besluitvorming
- Gemeentepolitiek moet in lijn zijn met besluiten vanuit de landelijke politiek

Slide 9 - Slide

Provinciale staten
De provinciale staten zijn de politieke vertegenwoordiging van de provincie en hebben taken op het gebied van milieu, verkeer, regionale economie en natuurbeleid. Ze hebben geen directe invloed op de gemeentepolitiek. In sommige gevallen kunnen de provinciale staten besluiten nemen die gevolgen hebben voor de gemeenten binnen hun provincie, maar over het algemeen werken beide politieke niveaus apart en hebben ze elkaar niet direct nodig.

Slide 10 - Slide