DO 2 - les 5: "Didactische werkvormen" (2)


Les 5: 
Didactische werkvormen
(deel 2)
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson


Les 5: 
Didactische werkvormen
(deel 2)

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Hoekenwerk: werkwijze
  • 6 hoeken in totaal 
  • Materiaal:
- werkvormenfiches (pp. 101-114) 
- invulbladen (pp. 138-143) 
- materiaal in de hoek 
- correctiesleutel bij docent 
  • Groep: 2-3 studenten 
  • Timing: 12' per hoek
Tijd over? 
Check de werkvormenfiche en/of het kruiswoordraadsel

timer
12:00

Slide 3 - Slide

Hoekenwerk: evaluatie

Slide 4 - Slide

Quiz!
We spelen een korte quiz bestaande uit 7 vragen. Deze quiz evalueert je verworven kennis van het hoekenwerk omtrent didactische werkvormen. Bij iedere vraag hoort maximaal 1 minuut denktijd. Veel succes!

Slide 5 - Slide

In welk gesprek tussen de leerkracht en de leerlingen staan de door de leerlingen gehanteerde oplossingsmethoden centraal?
A
Onderwijsleergesprek
B
Leergesprek
C
Klasgesprek/ Kringgesprek
D
Probleemgerichte groepsdiscussie

Slide 6 - Quiz

Waarvoor kan je een klasgesprek/kringgesprek niet gebruiken?
A
Peilen naar de beginsituatie
B
Bevorderen van creatief denken
C
Aanbrengen van leerinhouden
D
Oefenen van sociale vaardigheden

Slide 7 - Quiz

In de probleemgerichte groepsdiscussie zullen leerlingen de pro's en contra's van mogelijke oplossingen afwegen. In welke fase van het proces hoort dit thuis?
A
Beeldvorming
B
Oordeelvorming
C
Besluitvorming
D
Geen van allen

Slide 8 - Quiz

Dit hoekenwerk is een voorbeeld van een complementair groepswerk.
A
Juist
B
Fout

Slide 9 - Quiz

De leerkracht deelt aan alle duo’s in de klas twee kaartjes uit. Op deze kaartjes staat een situatieschets en een beschrijving van een personage, zijn opvattingen, zijn bedoelingen, … In deze les zijn het allemaal situaties die met drank- en drugsgebruik te maken hebben. Dit is een...
A
Rollenspel
B
Simulatiespel
C
Leerspel
D
Onderwijsleergesprek

Slide 10 - Quiz

Simulatiespel: in tegenstelling tot een rollenspel zijn de spelers niet altijd individuen die op hun eigen manier reageren, maar kunnen ze ook een partij, een belangengroep of een organisatie vertegenwoordigen waartussen zich bepaalde processen afspelen.
A
Juist
B
Fout

Slide 11 - Quiz

In welke fase van de les zal een leerspel meestal ingezet worden?
A
Sfeerschepping/Instap
B
Verwervingsfase
C
Verwerkingsfase
D
Evaluatie/Slot

Slide 12 - Quiz

Examentaak
Didactische werkvormen in je lesvoorbereiding?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Vooruitblik op volgende les: leerinhouden
  • Cursustekst leerinhouden doornemen (p. 57-79) + bijhorende toets op Canvas maken
  • Ten laatste op dinsdag 3/05

  • 11/05: werkcollege!

Slide 18 - Slide