Ag algemeen 4A Groepsdynamica Les 2

Agogiek Algemeen
Groepsdynamica

Soorten groepen
1 / 28
next
Slide 1: Slide
maatschappelijke zorgMBOStudiejaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Agogiek Algemeen
Groepsdynamica

Soorten groepen

Slide 1 - Slide

Beroepsproduct 1
Jullie maken een sociogram van een groep. Je kunt hiervoor kiezen uit een van onderstaande films en series:

 • Remember the Titans ( Disney+)
 • Dreamschool aflevering 3 en 4 ( huidig seizoen, 2020)  
 The Shawshank Redemption ( Netflix) 
 • The green mile (Netflix)

Slide 2 - Slide

Presentaties
Eisen aan de uitvoering:

 • Maak een analyse van het sociogram en trek hieruit een conclusie.
 • Ontwerp een groepsactiviteit en werk deze methodisch uit (werkmodel activiteitenplan).
 • Presenteer de activiteit aan de groep. 

Presentaties MZ2B: 18-01-2021


Slide 3 - Slide

Vorige week behandeld
 • Groepsdynamica
 • Soorten groepen
 • Groepscultuur
 • Fasen binnen een groep
 • Groepskarakteristieken
 • Groepscohesie

Slide 4 - Slide

Vorige week even opfrissen!

Slide 5 - Slide

Wat is groepsdynamica?
A
Onderscheid tussen de leiderschapsrol en andere rollen
B
Een interventie die toegepast wordt wanneer een groep niet functioneert
C
een wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van mensen
D
Een groep mondharmonicaspelers bijelkaar

Slide 6 - Quiz

Vanaf hoeveel personen ben je een groep?
A
2
B
3
C
4
D
5

Slide 7 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met cohesie?

Slide 8 - Open question

Wat zijn de 5 fasen voor het vormen van een groep?

Slide 9 - Open question

Groepsproces

Slide 10 - Slide

Nederlandse vertaling hiervan
1. Testfase

2. Stormfase

3. Normfase

4. Uitvoeringsfase

5. Oplosfase.


Een groep doorloopt de eerste vier fasen. Fase 5 volgt wanneer er sprake is van een duidelijk afscheid.

Slide 11 - Slide

Deze week
 • Groep analyseren
 • Analyse maken
 • Sociogram
 • Positieve groep
 • Positieve groepsrollen
 • Gevolgen van een positieve groep
 • Negatieve groep
 • Negatieve groepsrollen
 • Gevolgen van een negatieve groep

Slide 12 - Slide

Analyseren

 • Het doel is een beter beeld krijgen van de groep.
 • vraag en aanbod raken beter op elkaar kunt afgestemd
 • aansluiting bij de behoeften van de groep.


Wanneer een groep veel op elkaar moppert en er wel groepscohesie is, dan kan er gewerkt worden aan de onderlinge communicatie.

Slide 13 - Slide

Analyse maken

Breng je in kaart wie de groepsleden zijn:
 • kenmerken
 • wensen
 • behoeften


Bepaal vooraf aan de analyse je doel:
 • informatie verzamelen
 • ordenen
 • gegevens interpreteren 
 • conclusies trekken
Op basis van de analyse kun je een plan opstellen.

Slide 14 - Slide

Sociogram

 • positieve en negatieve voorkeursrelaties binnen een groep in kaart worden gebracht.
 • groepsleden worden aangegeven door een rondje met bijvoorbeeld de naam of de initialen. 


De rondjes worden met elkaar verbonden door middel van lijnen tussen de groepsleden die contact met elkaar hebben. 

overzicht krijgen van de groepsleden die veel of weinig contact met elkaar hebben.


rol aanduiding van ieder groepslid:
actieve, sociale en neutrale groepsleden.

Slide 15 - Slide

Sociogram

Slide 16 - Slide

Welke groepskenmerken zie je binnen deze sociogram?

Slide 17 - Open question

Welke groepskenmerken zie je

Subgroep: Marieke, Sem & Alex
Buitenstaander: Tom
Meeste contacten: Ruben
Eenzijdig contact: Lena

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Wat zie je qua groepsdynamica?

Slide 20 - Mind map

Positieve groep

Slide 21 - Slide

Positieve groepsrollen

Leidinggevenden:
 • Gezagsdrager
 • Organisator
 • Sociaal werker
Overige groepsrollen

 • Verkenners
 • Volgers
 • Appellant
 • Joker

Slide 22 - Slide

Gevolgen van een positieve groep
 • Hoog leerrendement
 • Kinderen komen met plezier naar school
 • Conflicten worden opgelost en hebben geen blijvend effect
 • Geen pestgedrag
 • Ontwikkeling van positieve zelfbeelden

Slide 23 - Slide

Negatieve groep

Slide 24 - Slide

Negatieve groepsrollen

Enige leidinggevende:
 • Dictator
Overige groepsrollen

 • Intriganten
 • Meelopers
 • De zondebok

Slide 25 - Slide

Gevolgen van een negatieve groep
 • Pesten, ruzie’s.
 • Ordeproblemen
 • Slechte prestaties
 • Ontwikkeling negatieve zelfbeelden
 • Samenwerken niet mogelijk

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Huiswerk
Voorgaande weken:
opdrachten: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 & 12
Huidige week:
opdrachten 15, 16, 18, 19, 20, 21 & 24
+ presentatie volgende week!

Slide 28 - Slide