VODW - 3. Samenwerking

Verschillen op de wereld
Les 3: Samenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is de samenwerking tussen rijke westerse landen en ontwikkelingslanden.
Doel van de samenwerking is: de leefsituatie van de bevolking in ontwikkelingslanden verbeteren.
 


1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Verschillen op de wereld
Les 3: Samenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is de samenwerking tussen rijke westerse landen en ontwikkelingslanden.
Doel van de samenwerking is: de leefsituatie van de bevolking in ontwikkelingslanden verbeteren.
 


Slide 1 - Slide

Ontwikkelings-samenwerking
Je kunt ontwikkelingssamenwerking op verschillende manieren indelen:
- noodhulp en structurele samenwerking.
- gebonden en ongebonden samenwerking.
- bilaterale en multilaterale samenwerking.

Organisaties verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking kun je indelen in:
- overheidsorganisaties en
- niet-overheidsorganisaties.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat is het verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp?

Slide 4 - Mind map

Structurele ontwikkelings-samenwerking
Structurele ontwikkelingssamenwerking
heeft als doel een ontwikkelingsland economisch zelfstandig te maken.

Voorbeelden:
- het geven van geld voor het bouwen van scholen.
- het verstrekken van microkredieten.
- het ondersteunen met materialen en kennis.

Slide 5 - Slide

Incidentele ontwikkelings-samenwerking of noodhulp

Incidentele ontwikkelingssamenwerking of noodhulp
heeft als doel het helpen overleven in een noodsituatie.

Voorbeelden:
- het sturen van voedsel, kleding en medicijnen.
- het uitzenden van artsen.

Slide 6 - Slide

Wat is een voorbeeld van structurele hulp?
A
Water uitdelen
B
Waterput leren slaan
C
Uitdelen van voedsel
D
Bouwen van scholen

Slide 7 - Quiz

Gebonden - ongebonden Bilateraal - multilateraal
Gebonden hulp: Het land dat geld geeft, stelt eisen aan de besteding van dat geld.
Ongebonden hulp: Het land dat het geld ontvangt, mag het geld vrij besteden.

Bilaterale hulp: is hulp van een land aan een ander land (van overheid tot overheid).
Multilaterale hulp: is hulp via een internationale ontwikkelingsorganisatie, zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank.

Slide 8 - Slide

Wel of geen overheid?
Organisaties verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking kun je indelen in:

Overheidsorganisaties of gouvernementele organisaties: Veel ontwikkelingssamenwerking verloopt via de (Nederlandse of Europese) overheid. Deze kan echter ook lopen via een organisatie waarbij wereldwijd landen zijn aangesloten.
Bijvoorbeeld: de Verenigde Naties.


Slide 9 - Slide

Wel of geen overheid?
Niet-overheidsorganisaties of non-gouvernementele organisaties (NGO)
Een NGO handelt onafhankelijk van de overheid voor een maatschappelijk belang.
Een van die belangen kan ontwikkelingssamenwerking zijn.
Bekende NGO's: Artsen zonder Grenzen, Het Rode Kruis, Cordaid, Oxfam Novib, etc.
Sommige NGO's krijgen wel subsidie van de overheid.


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Het land dat geld ontvangt mag dit vrij besteden.
A
Gebonden hulp
B
Ongebonden hulp
C
Bilaterale hulp
D
Multilaterale hulp

Slide 12 - Quiz

Internationale hulporganisaties vallen onder....
A
Gebonden hulp
B
Ongebonden hulp
C
Bilaterale hulp
D
Multilaterale hulp

Slide 13 - Quiz

Wat is een NGO?

Slide 14 - Mind map

Aan de slag
Maken: 
                    (Eindopdracht B niet)

                     (Eindopdracht B niet)

                       (Eindopdracht B niet)               

Slide 15 - Slide