6.3 Eten of gegeten worden

Wat is nodig voor fotosynthese?
A
Zuurstof, water, licht
B
CO2, water, licht
C
Zuurstof, water, glucose
D
CO2, water, glucose
1 / 35
next
Slide 1: Quiz
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wat is nodig voor fotosynthese?
A
Zuurstof, water, licht
B
CO2, water, licht
C
Zuurstof, water, glucose
D
CO2, water, glucose

Slide 1 - Quiz

Welke organismen kunnen fotosynthese uitvoeren?
A
Alle organismen
B
Alleen planten en dieren
C
Alleen planten en schimmels
D
Alleen planten

Slide 2 - Quiz

Wat wordt er geproduceerd bij de fotosynthese?
A
Glucose en water
B
Water en zuurstof
C
Glucose en zuurstof
D
Glucose en CO2

Slide 3 - Quiz

In het plaatje zie je...
A
Een voedselweb
B
Een voedselketen
C
Producenten
D
Een voedselketting

Slide 4 - Quiz

6.3 Eten of gegeten worden
Leerdoelen
Je kunt voedselrelaties noteren en begrijpen. 

Slide 5 - Slide

Voedselrelaties
 • Planten gebruiken glucose en mineralen uit de bodem om glucose te maken
 • We noemen planten ook wel producenten
 • Ze zijn de eerste schakel in de voedselketen

Slide 6 - Slide

Voedselrelaties
 • Dieren consumeren de stoffen die door planten zijn gemaakt
 • We noemen dieren ook wel consumenten
 • Planteneters zijn consumenten van de tweede schakel. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Voedselketen
--> pijltje betekent: wordt gegeten door. 

Elk organisme in een voedselketen noem je een schakel. 

Slide 9 - Slide

Voedselrelaties
Dieren en planten kunnen ook dood gaan
 • Ze worden dan als voedsel gebruikt door afvaleters

De resten worden dan afgebroken door bacteriën en schimmels

 • We noemen deze ook wel reducenten

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Voedselkringloop
Reducenten zetten de dode resten weer om in mineralen (mest).

Dit noemen we een kringloop

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Planten zijn...
A
Consumenten
B
Reducenten
C
Producenten
D
Afvaleters

Slide 15 - Quiz

Snoek
alg
(kleine plantjes)
Water-slakken
Voorn
(vis)

Slide 16 - Drag question

Alleseters zijn ...
A
Consumenten van de 1e orde
B
Consumenten van de 2e orde
C
Consumenten van de 3e orde
D
Alle bovenstaande opties zijn mogelijk

Slide 17 - Quiz

Reducenten zijn ...
A
Bacteriën en schimmels
B
Planten
C
Insecten
D
Afvaleters

Slide 18 - Quiz

Afvaleters horen bij de...
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Bij alle drie

Slide 19 - Quiz

B4: Piramides
Je kunt omschrijven wat piramides van aantallen en biomassa weergeven

Slide 20 - Slide

B4: Piramides
 • Piramide: overzichtelijk weergeven van voedselweb
 • Alle producenten bij elkaar, alle consumenten 1e orde bij elkaar, etc

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

B4: Piramides
Piramide van aantallen
 • Bovenaan: toppredator

 • Onderaan: producenten

Slide 23 - Slide

B4: Piramides
Piramide van aantallen
 • Piramide van aantallen heeft niet altijd een piramidevorm
 • Aantal bomen in een bos is vaak kleiner dan het aantal insecten

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Piramides van aantallen

Slide 26 - Slide

B4: Piramides
Piramide van biomassa
 • Biomassa: totale gewicht van alle energierijke stoffen in een organisme
 • In een piramide van biomassa kijk je naar de hoeveelheid biomassa die elke schakel heeft

Slide 27 - Slide

B4: Piramides

Slide 28 - Slide

B4: Piramides
Piramide van biomassa
 • Deze piramide heeft altijd een piramidevorm
 • In een voedselketen wordt de biomassa in elke volgende schakel kleiner

Slide 29 - Slide

Piramides van dezelfde voedselketen

Slide 30 - Slide

0

Slide 31 - Video

B2: Voedselrelaties & B4: Piramides
Je kunt omschrijven wat piramides van aantallen en biomassa weergeven
Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven

Maak de opdrachten bij B2 & B4 en lever ze in via Showbie

Slide 32 - Slide

Noem 3 dingen die je deze les hebt geleerd

Slide 33 - Open question

Wat begrijp je nog niet helemaal?

Slide 34 - Open question

B2: Voedselrelaties
Maak de opdrachten bij B4 in het werkboekje!
Zorg dat je aan het eind van de week alles afgerond hebt

Slide 35 - Slide