4.4 En het milieu?

4.4: En het Milieu? 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

4.4: En het Milieu? 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
- Je kunt voorbeelden geven van milieuschade.
- Je weet hoe we duurzaam kunnen produceren.
- Je weet waarom recycling goed voor het milieu is.
- Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.

Slide 2 - Slide

Milieuschade
De negatieve gevolgen van ons gedrag voor het milieu.


Mensen veroorzaken milieuschade door:
- vervuiling van lucht, water en bodem
- energieverbruik
- verbruik van grondstoffen
- afval

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Duurzaam produceren
Produceren zonder schade voor mensen/natuur voor nu en in de toekomst.

Slide 6 - Slide

Duurzamer worden/maken
1. Energie gebruiken die niet op kan gaan, minder verbruik grondstoffen.

Slide 7 - Slide

Duurzamer worden/maken
2. Afval voorkomen, scheiden en recyclen
Recycling = van afval weer nieuwe materialen maken (hergebruik)

Voordelen van recycling:
Er worden minder grondstoffen uit de natuur gehaald.
Er hoeft minder afval verbrand te worden.


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Duurzaam worden/maken
3. Geen vervuiling van de omgeving (lucht, water, bodem)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Wie betaalt al deze milieumaatregelen?
Wie rommel maakt moet het zelf opruimen. Dat geldt ook voor consumenten en bedrijven. De overheid heeft hiervoor milieuregels opgesteld, zoals: 
de vervuiler betaalt
Niet altijd is de vervuiler bekend. Dan draait de samenleving voor de kosten van milieuschade op. Dan is er sprake van maatschappelijke kosten.


Slide 12 - Slide

Mileuschade
Waardoor ontstaat schade aan het milieu?

Slide 13 - Slide

Welke vorm van milieuschade veroorzaak je door kauwgom op straat te spugen?
A
Afval
B
Energieverbruik
C
Verbruik van grondstoffen
D
Vervuiling van lucht, water en bodem

Slide 14 - Quiz

wat zijn voorbeelden van milieuschade?
A
afval op straat
B
luchtvervuiling
C
water vervuiling
D
een vieze slaapkamer

Slide 15 - Quiz

maatschappelijke kosten wordt betaald door
A
Rutte
B
bedrijven
C
overheid
D
samenleving

Slide 16 - Quiz

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 17 - Quiz

Wat betekent duurzaam produceren?
A
Dat je nu in je behoefte kunt voorzien, maar ook denkt aan de mensen in de toekomst.
B
Dat je geen afval meer aanbiedt.
C
Dat je zo min mogelijk vlees eet.
D
Dat je niet meer met de auto mag reizen.

Slide 18 - Quiz

Voor bedrijven is het goedkoper om ................... te produceren
A
milieuvriendelijk
B
duurzaam
C
milieuonvriendelijk

Slide 19 - Quiz

Milieuvervuiling is vaak afkomstig van bedrijven. De overheid wil bedrijven stimuleren schoner te produceren, om zo een schonere wereld te krijgen. Daarvoor zijn de volgende tussenstappen nodig.
Welke volgorde van tussenstappen geldt voor een vervuilend bedrijf dat van de overheid schoner moet gaan produceren?
1
2
3
Duurzaam produceren
Milieuregels
Investeren in milieuvriendelijke aanpassingen 

Slide 20 - Drag question

Geef een
voordeel en een nadeel
van recycling

Slide 21 - Open question

Leerdoelen
- Je kunt voorbeelden geven van milieuschade.
- Je weet hoe we duurzaam kunnen produceren.
- Je weet waarom recycling goed voor het milieu is.
- Je kunt uitleggen wat maatschappelijke kosten zijn.

Slide 22 - Slide