VPK, lj 3, periode 3, week 5

De scheiding tussen somatiek en psyche

       Leerjaar 3 , Periode 3, Week 5
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

De scheiding tussen somatiek en psyche

       Leerjaar 3 , Periode 3, Week 5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Mededelingen
Donderdag 13 mei geen les vanwege Hemelvaart
27 mei kennistoets

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Onbegeleide uren/huiswerk

Voorbereiding week 5
ūüíĽ Zorgpad
Collectie: Branches
Thema: Geestelijke gezondheidszorg
Leerpad: 7. Psychiatrie en somatiek
Lezen, neem je vragen mee naar de les

Vragen???
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen week 5
 • Je kunt benoemen wat anorexia nervosa  inhoudt en hierbij min. 2 kenmerken benoemen.
 • Je kunt benoemen wat boulimia nervosa inhoudt en hierbij min. 2 kenmerken benoemen.
 • Je kunt de gevolgen benoemen die een eetstoornissen heeft op lichamelijk en psychosociaal gebied.
 • Je kunt benoemen wat Organisch-psychiatrische ziektebeelden inhouden
 • Je kunt benoemen wat somatische-symptoom stoornissen en verwante stoornissen inhouden.
 • Je kunt benoemen welke Somatische problemen worden veroorzaakt door een psychiatrisch ziektebeeld
 • Je kunt verschillende eetstoornissen  benoemen  en de gevolgen die deze hebben

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Lesopzet
 • Nabespreken casus week 4
 • (kort) college Eetstoornissen (met filmpjes)
 • Uitwerken (in subgroepen) vpk week 5
 • Vooruitblik volgende week

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Nabespreken
Casus week 4


Uitgewerkt in DUO's 'Casus Sandra'

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

psychopathologie

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat is volgens
jou psychopathologie?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

Psychopathologie
Is de leer die zich bezig houdt met ziekten van de geest.

 • Psychiatrische aandoeningen worden meestal pas zichtbaar wanneer je met mensen spreekt of hun gedrag waarneemt.
 • Ziekteverschijnselen die bij een psychiatrische ziekte horen, worden ook wel symptomen genoemd. 
 • Wanneer je naar een zorgvrager met een psychiatrische aandoening kijkt, kan het ingewikkeld zijn om te bepalen welk gedrag door de psychopathologie wordt veroorzaakt en welk gedrag niet.
 • Heeft het gedrag te maken met bijvoorbeeld de aard van de ziekte of wordt het gedrag ook door het karakter van de zorgvrager bepaald?


Slide 9 - Slide

Voorbeeld angels en kwade mannen
Eerder hebben we gesproken over DSM-V
Wat is en of wat kan
je met de DSM V?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Korte terugblik DSM-5
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

 • Classificatiesysteem van psychische stoornissen.
 • Staan criteria van verschillende psychische stoornissen in beschreven.
 • Internationale afspraken
 •  Wetenschappelijke inzichten.

Onder deze criteria vallen onder meer de aard, de ernst en de duur van de symptomen. Bij bepaalde stoornissen vormt de leeftijd van de zorgvrager ook een criterium.

Slide 11 - Slide

Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen met vaak ernstige somatische gevolgen zoals verlaagde bloeddruk, hartritmestoornissen, afwijkende bloedwaarden voor suiker of elektrolyten (bijvoorbeeld kaliumtekort). Het hoofdstuk Voedings- en Eetstoornissen in de DSM-5 beschrijft de verschillende typen eetstoornissen en de diagnostische criteria. Kern van de psychopathologie is de focus op gewicht, eten en het lichaamsbeeld.
Onderdiagnostiek en onderbehandeling van eetstoornissen komen geregeld voor omdat een eetstoornis niet altijd wordt opgemerkt door zorgprofessionals of omdat pati√ęnten soms niet verwezen (willen) worden naar de geestelijke gezondheidszorg. Bij jeugdigen speelt mogelijk ook mee dat ouders onvoldoende op de hoogte zijn van de kenmerken van een eetstoornis of bijvoorbeeld zelf problemen hebben met eten, 
                                             

 1 neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
2 schizofrenie + andere psychotische stoornis.
3 bipolaire stemmingsstoornissen
4 depressieve stemmingsstoornissen
5 angststoornissen
6 obsessieve-compulsieve en verwante st.
7 trauma- en stressgerelateerde stoornissen
8 dissociatieve stoornissen
9 somatisch-symptoomstoornis en verwante..
10 voedings- en eetstoornissen


11 stoornissen in de zindelijkheid
12 slaap- en waakstoornissen
13 seksuele disfuncties
14 genderdysforie
15 disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
16 middelgerelateerde en verslavings-stoornissen
17 neurocognitieve stoornissen
18 persoonlijkheidsstoornissen
19 parafiele stoornissen
20 overige psychische stoornissen 
Omvat 20 categorie√ęn

Slide 12 - Slide

Zorgpad:
Zie toelichting
Welke soorten eetstoornissen ken je?

Slide 13 - Open question

Tot de voedings- en eetstoornissen behoren:
 • pica: oneetbare dingen eten, zoals zand, klei, papier, verf enzovoort
 • ruminatiestoornis: voedsel braken en dan herkauwen, doorslikken of uitspugen
 • vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis
 • anorexia nervosa: voornamelijk bij adolescente meisjes en jonge vrouwen, wordt gekarakteriseerd door een verstoord lichaamsbeeld en excessief di√ęten, wat tot een ernstig gewichtsverlies leidt, met intense angst om dik te worden
 • boulimia nervosa: frequente episoden van overeten (eetbuien), gevolgd door compenseergedrag, zoals braken (zelf opgewekt) om gewichtstoename te vermijden
 • eetbuistoornis
 • andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis
 • ongespecificeerde voedings- of eetstoornis
Oorzaken eetstoornissen
Waarschijnlijk een combinatie van bio-psycho-sociale factoren.
  

 • Negatief zelfbeeld/lichaamsbeleving
 • Sterk perfectionisme
 • (Emotionele) faalangst
 • Obsessieve persoonlijkheidstrekken
 • Extreem lijngedrag
 • Controle behoefte (mogelijk uit trauma, persoonlijkheid)
 • Extreem veel sporten of bewegen om af te vallen
 • Extreem dwangmatig gezond eten (orthorexia)

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Welk beeld heb jij van Anorexia nervosa?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Anorexia
 • Eetstoornis waarbij iemand zijn eetgewoonten ernstig beperkt in een poging om af te vallen.
 • Geen eenduidige oorzaak aan te wijzen Genetische aanleg en erfelijkheid kunnen een rol spelen.
 • Behandeling voor anorexia vaak een combinatie van therapie en voedingsbegeleiding.
 • Grote emotionele, sociale en lichamelijke gevolgenSlide 16 - Slide

This item has no instructions

Feiten Anorexia Nervosa
 • 5.600 pati√ęnten (Nederland).
 • 95% van de pati√ęnten is meisje.
 • Jaarlijks 1.300 meisjes erbij.
 • 45% herstelt volledig, 30% gedeeltelijk, 25% niet.
 • 6-10% overleeft anorexia niet.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Boulimia nervosa
 • Kenmerkt zich door grote eetbuien die dan op een of andere manier gecompenseerd  moeten worden.
 • Behandeling vaak een combinatie van therapie en voedingsbegeleiding. 
 • Combinatie van factoren. Genetische aanleg en erfelijkheid kunnen een rol spelen.Slide 18 - Slide

Iemand met een eetstoornis moet vaak bijna opnieuw leren eten. Leren wat een normaal voedingspatroon is,
Binge eating disorder (BED)
 • Last van eetbuien.
 • Deze worden niet gecompenseerd.
 • (vaak) overgewicht.
 • Stofwisseling raakt ontregeld.
 • Depressieve of schuldige gevoelens na een eetbui.
 •  Meest voorkomende eetstoornis 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Link

This item has no instructions

Taak week 5

 • Uitwerken verschillende psychische ziektebeelden binnen je DUO/groep*
 • En maken: Verwerking, Psychiatrie en somatiek; opdracht met score & Psychiatrie en somatiek: de zorg; open vragen 
 • Maken afronding: Psychiatrie en somatiek: onverklaarde klachten; uitwerkingsopdracht

* Optie is om de verschillende ziektebeelden te verdelen/uit te werken en aan elkaar te presenteren in week 6? 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Link

This item has no instructions

Huiswerk week 6
ūüíĽ Kennis: Zorgpad
Collectie: Branches
Thema: Geestelijke gezondheidszorg
Leerpad 2: behandeling en therapie

Lezen en vragen meenemen naar de les

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Extra optie
Bekijk onderstaande filmpjes voor meer informatie

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions