3gt th 5 bas 1 het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel
boek 3B Th 5 regeling bas 1
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Het zenuwstelsel
boek 3B Th 5 regeling bas 1

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Weten uit welke onderdelen het zenuwstelsel is opgebouwd
Ken je de begrippen: Prikkel, Impuls, centraal zenuwstelsel en zenuwen

Slide 2 - Slide

Opbouw woordweb
hoofdonderwerp: zenuwstelsel
sub-onderwerpen: centraal zenuwstelsel (cz), zenuwen, impulsen, prikkel, functie
informatie sub-onderwerp: zie volgende slides

Slide 3 - Slide

              Zenuwstelsel
Centraal zenuwstelsel: CZ
grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg

Zenuwen:
lange draden door lichaam
geleiden inpulsen

Slide 4 - Slide

Impulzen
Elektrische signalen die door zenuwen kunnen worden vervoert

- worden gemaakt in zintuigcellen en hersencellen

Slide 5 - Slide

Prikkels
Prikkels: Alle veranderingen in je omgeving waar je op kan reageren. 

- Inwendige prikkels
- Uitwendige prikkels 

Slide 6 - Slide

Prikkels en impulsen

Slide 7 - Slide

Wat is de functie van het zenuwstelsel?
A
stoffen vervoeren
B
je lichaam stevig houden
C
zorgen dat alle orgaanstelsels goed samenwerken
D
voedingsstoffen opnemen

Slide 8 - Quiz

Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel en uit zenuwen
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quiz

Welk onderdeel van het zenuwstelsel is geen onderdeel van het centraal zenuwstelsel
A
Ruggenmerg
B
Grote hersenen
C
Hersenstam
D
Zenuwen

Slide 10 - Quiz

Wat zijn impulsen?
A
Het gebruiken maken van je spieren om te bewegen.
B
Een invloed vanuit het milieu op een organisme.
C
Elektrische signalen die door zenuwen worden voortgeleid.
D
Een kronkelende beweging in het lichaam.

Slide 11 - Quiz

Vertalen impulsen/signalen uit zintuigen en sturen impulsen naar spieren
A
Zenuwen
B
Hersenen
C
Ruggenmerg

Slide 12 - Quiz

Impulsen die in de hersenen verwerkt worden, kunnen zorgen voor nieuwe impulsen naar de spieren.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

De jonge pimpelmeesjes sperren. Op welke uiwendige prikkels reageren de vogels?

Slide 14 - Open question

Wat is een voorbeeld van een inwendige prikkel?
A
Honger
B
De geur van lekker eten
C
Angst
D
De bel, aan het eind van de les

Slide 15 - Quiz

Wat is een voorbeeld van een inwendige prikkel?
A
Pijn omdat je je teen stoot
B
Nodig moeten plassen
C
De geur van je eigen bed
D
Een stuk taart

Slide 16 - Quiz

Geurstoffen zijn inwendige prikkels
A
Jusit
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

De jonge pimpelmeesjes sperren. Op welke inwendige prikkels reageren de vogels?

Slide 18 - Open question

Opdracht
- Pak je werkboek en je tekstboek 3B of pak je laptop
- Lees blz 8 en 9 van je tekstboek
- Maak opdracht 1, 2, 3, 4 


Slide 19 - Slide