Beroepsgeheim vp-top leerjaar 1

BEROEPSGEHEIM EN INTERNE COMMUNICATIE
1 / 18
next
Slide 1: Slide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

BEROEPSGEHEIM EN INTERNE COMMUNICATIE

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Heb je al te maken gehad met het beroepsgeheim?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Wat houdt het beroepsgeheim in?

Slide 5 - Open question

This item has no instructions


Wat houdt het beroepsgeheim in?

‘Het beroepsgeheim bestaat al heel lang en de basisregel is heel simpel: je zwijgt over wat je over en van de zorgvrager en zijn omgeving te weten bent gekomen tijdens de uitoefening van je beroep. Informatie doorgeven aan derden mag niet. Het belang van die basisregel is zo groot dat je kunt spreken van ‘zwijgplicht’. Die zwijgplicht geldt in principe tegenover iedereen, dus ook bij familie, vrienden en kennissen van de patiënt. Je mag niet zomaar aannemen dat je de informatie kan delen met naasten. In principe moet de patiënt daar toestemming voor geven.’

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Zwijgplicht
Het beroepsgeheim bestaat uit een zwijgplicht. Als een cliënt je iets in vertrouwen vertelt, mag je dat niet doorvertellen. Doe je dat wel, dan loop je het risico dat je je voor de tuchtrechter, civiele rechter of strafrechter te moet verantwoorden.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Ethisch dilemma
RTLnieuws.nl, 19 december 2020

Mocht zorgmedewerker Reina van Loo (61) haar dochter waarschuwen voor een oud-cliënt die in haar ogen een kindermisbruiker is? De rechtbank in Zutphen bepaalt vandaag of ze wordt bestraft wegens het schenden van het beroepsgeheim. Hoe ver reikt dat beroepsgeheim en wat mogen medewerkers in de zorg delen met het thuisfront?

"Voor hem moet je opletten", waarschuwde Van Loo toen ze een voormalige cliënt in de straat van haar dochter zag lopen. "Ik wist dat deze meneer veroordeeld is wegens seksueel misbruik met een kind en wilde mijn kleinkinderen beschermen", verdedigt Van Loo haar beslissing.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Mag je aan je ouders door appen dat de buurvrouw opgenomen is op je afdeling?
A
ja
B
nee

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Het beroepsgeheim geldt NIET als:
1. de patiënt toestemming geeft 
2. de patiënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft
3. je informatie deelt met collega’s die direct betrokken zijn bij zorgverlening
4. er een wettelijke plicht is om informatie te geven 
5. er sprake is van een conflict van plichten

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Voor wie het beroepsgeheim
1. Beroepsbeoefenaren met een BIG registratie
2 Alle hulpverleners (ook zonder BIG registratie), zowel individueel als organisatie
3 Medewerkers die bij de zorgverlening betrokken zijn

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wanneer mag je wel je geheimhoudingsplicht doorbreken?

Slide 13 - Open question

1. Met toestemming van de patiënt/cliënt
2. Als er een wettelijke verplichting is (infectieziekte)
3. Bij een conflict van plichten (gevaar)
4. Je hebt meldrecht

Waarom is het beroepsgeheim belangrijk?

Slide 14 - Open question

Het beroepsgeheim dient echter niet alleen de bescherming van de vertrouwensrelatie tussen jou en de
zorgvrager. Een ander belangrijk doel van het beroepsgeheim is de bescherming van de toegankelijkheid
van de zorg
wel of geen informatie geven
Meneer Koops is gisteren met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Vandaag belt zijn buurvrouw.
Ze had gisteren de ambulance met zwaailichten en sirenes zien vertrekken van het huis van haar
buurman. Zij wil graag weten hoe het toch met hem gaat. Ze vertelt dat ze vaak bij hem komt.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je het opvallendste uit het gesprek? Wat viel je op?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Interne communicatie
* Steeds meer samenwerkingspraktijken - meerdere huisartsen onder 1 dak = collectief
* Geen losse briefjes meer: Portal zowel voor patiënt als intern
* Steeds meer aandacht voor empathisch en bewustwording houding arts richting medewerkers en patiënten

Slide 18 - Slide

This item has no instructions