Present simple 4 Questions and negations

Welcome

timer
1:00
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welcome

timer
1:00

Slide 1 - Slide

Questions and negations with to do

Slide 2 - Slide

Goal
Na deze les kun je vragen  en ontkenningen met 'to do' maken.


Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Questions with 'to do'

Geen vorm van to be (am/are/is/was/were), to have got of can?

Dan gebruik je do of does om een zin vragend te maken.


like chocolate.                                                 Do I like chocolate?

She likes chocolate.                                        Does she like chocolate?  


Bij de onderwerpen he/she/it gebruik je does !

Na do en does krijg je het hele werkwoord!

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

do / does / don't / doesn't

Slide 8 - Slide

Negations with 'to do'

Geen vorm van to be (am/are/is/was/were), to have got of can?

Dan gebruik je don't of doesn't  om een zin ontkennend te maken.


like chocolate.                                                 I don't like chocolate?

She likes chocolate.                                        She doesn't like chocolate?  


Bij de onderwerpen he/she/it gebruik je doesn't!

Na don't en doesn't  krijg je het hele werkwoord!


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Verbeter de zinnen. Gebruik je aantekeningen over de Present Simple (tegenwoordige tijd).

Slide 11 - Slide

Verbeter:
my mother dont enjiys reading books.

Slide 12 - Open question

Verbeter:
our dog crys when we leave the house

Slide 13 - Open question

Verbeter:
Peter and Mary doesnt work very hard.

Slide 14 - Open question

EvaluatieHebben we het doel bereikt?

Probeer eens  samen te vatten 
wat je zojuist geleerd hebt.


Slide 15 - Slide