Introductie nask klas 2 h/v

Welkom bij nask
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom bij nask

Slide 1 - Slide

Basisregels
 1. Spullen -> Boek, schrift, pen, rekenmachine en liniaal, laptop
 2. Uitleg -> stilte
 3. Vraag -> vinger omhoog
 4. Respect voor elkaar en elkaars spullen
 5. Telefoon uit en in je tas
 6. Durf vragen te stellen en doe actief mee ;) 

Slide 2 - Slide

Lesdoel
Je kent het verschil tussen natuurkunde en scheikunde.
Je kunt uitleggen hoe je onderzoek kunt doen.
Je kunt beschrijven wat een grootheid en een eenheid is.
Je kent een aantal practicum materialen en weet hoe je veilig een practicum kan doen.

Slide 3 - Slide

Wat vind jij interessant?

Slide 4 - Open question

Waar denk jij dat
NaSk over gaat?

Slide 5 - Mind map

NaSk

Slide 6 - Slide

Wat is NaSk?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Stoffen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Hoe leer je NaSk
 1. Informatie in je opnemen
 2. Experimenteren
 3. Leren rekenen met formules
 4. Nieuwsgierig zijn!

Slide 12 - Slide

Onderzoek doen
Je doet onderzoek om:
 • om de theorie beter te begrijpen;
 • om te leren werken met een meetinstrument of apparaat;
 • of om een nieuw verschijnsel te onderzoeken.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Stappen van een onderzoek
- Onderzoeksvraag
- Hypothese (wat denk je dat de uitkomst is?)
- Werkwijze (experiment)
- Waarnemingen
- Resultaten (in een tabel of grafiek)
- Conclusie (antwoord op je onderzoeksvraag)

Slide 15 - Slide

Zintuigen

Slide 16 - Slide

Een onderzoek doen
- Pak je boek erbij, ga naar blz 25.
- Voer het onderzoek uit.
- Vul je conclusie in
- Was je hypothese juist?

Slide 17 - Slide

Wat zijn grootheden en eenheden?
Een grootheid is een eigenschap die je kunt meten.
Een eenheid is de maat waarmee je een grootheid meet.

Slide 18 - Slide

Welk meetinstrument gebruik je?
Grootheid:                                          Meetinstrument:
Lengte
Tijd
Temperatuur
Massa
Volume

Slide 19 - Slide

Grootheden en eenheden

Slide 20 - Slide

Indicator
een stof waarmee andere stoffen kunnen worden aangetoond


Slide 21 - Slide

Jodium als indicator voor zetmeel
Rodekoolsap als indicator voor zuur

Slide 22 - Slide

practicummateriaal
kroezentang
driepoot
gaasje
reageerbuisklem
spatel
reageerbuisborstel
spuitfles

Slide 23 - Slide

Veiligheidsregels
Belangrijkste veiligheidsregels:
 • luister goed naar de docent en de TOA
 • lange haren moeten altijd in een staart of  knotje
 • doe alleen dat wat er gevraagd wordt, ga niet zelf iets bedenken
 • werk rustig en voorzichtig
 • als er iets verkeerds gebeurt: waarschuw meteen de docent of de TOA

Slide 24 - Slide

Wat vind je in een practicumlokaal?
Practicum = Proefjes doen

Veilig werken met:
 • Brandblussers
 • Douches
 • Noodknoppen
 • Laboratoriumjas
 • Veiligheidsbril

Slide 25 - Slide

Aan de slag
Lees 1.1, 1.2 en 1.3 door
maak van 1.1 opdr. 1, 2, 5 en 7
maak van 1.2 opdr 1, 2, 5 en 8
maak van 1.3 opdr 1, 2, 4 en 5

Slide 26 - Slide