Mondelinge taalvaardigheid

1 / 26
next
Slide 1: Slide
TaalHBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

+10min.  Sommige studenten ken je al. In één minuut, even kort. telefoons weg/stilteteken enz.

Slide 3 - Slide

Vandaag: duidelijkheid geven over deze module; wat er van je verwacht wordt; introductie taal bij het jonge kind, en we zoomen in op hoe je de mondelinge taalontwikkeling kunt stimuleren. Meteen wat eerste ideeën bedenken/laten zien (behoefte vorig jaar, ook al bij slb). 
Waar denk je aan bij taal van vorig jaar?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Waar denk je aan bij taal aan het jonge kind?

Slide 5 - Mind map

+15min. 
Beginnende geletterdheid
Ontluikende geletterdheid
Gevorderde geletterdheid
0 tot 4 jaar
groep 1 t/m 3
vanaf groep 4

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

Bij de kleuters en in groep 3 ben je bij taal bezig met wat we noemen de beginnende geletterdheid. De periode daarvoor noemen we de ontluikende geletterdheid (0-4) en die daarna de gevorderde geletterdheid (vanaf groep 4). 

Slide 8 - Slide

+20min. 
Aansluitend op die beginnende geletterdheid zijn een aantal tussendoelen geformuleerd. Die gebruik je als je je taallessen aan de kleuters/groep 3 gaat voorbereiden. Linkjes in de LessonUp en op Its. 

Slide 9 - Slide

Wat wordt er precies van je verwacht? Dat kun je o.a. zien in het toetsboekje. Een van de opdrachten: leeslogboek, ga je nu verder toelichten, evenals de stageopdracht. + boeken. 
Leeslogboek
Periode 1
Periode 2

Noteer (kort): iets over de inhoud, je eigen mening, wat het gedicht of boek van waarde kan maken voor je onderwijs. 

Slide 10 - Slide

+25min. boeken rond laten gaan/
Ieder linkje: tips/hulpmiddelen

Slide 11 - Slide

Je zult zien dat de stageopdracht redelijk complex is. We behandelen de verschillende onderdelen in periode 1. Doel is dat je eind periode 1 de stageopdracht kunt uitvoeren. Bijeenkomst 1 mt, 2+3 bewustzijn, 4 leesbevordering. Door met de vraag: hoe ontwikkel je de mt van kinderen? Eerst: waarom is het zo belangrijk dat je dat doet?

Slide 12 - Slide

+30min. Daarbij blikken we terug op jullie eigen ervaringen. denken-delen-uitwisselen; kan ook met kleuters. Waarom zou je dat doen - denkend aan de mondelinge taalvaardigheid? > verwijzen naar juf Jelke. https://www.youtube.com/watch?v=wY2OXlSf8jI 

Slide 13 - Slide

Denk ook aan wat je als het goed is voor dit college hebt gelezen! 
Welke factoren zijn van positieve en negatieve invloed?

Slide 14 - Open question

+35min. 

Slide 15 - Slide

mondelinge taalvaardigheid: als kinderen gaan lezen en ze zijn mondeling al taalvaardiger, gaat het beter. Hoe zou dat kunnen? Je herkent de woorden. 
Taalbewustzijn - loskomen van de betekenis, gericht op de vorm
Geletterde omgeving - al met letters in aanraking gekomen; voorlezen enz. 
Deze onderdelen komen terug in de colleges. Vandaag concentreren we ons dus op hoe je de mondelinge taalvaardigheid van kinderen kunt stimuleren. 
Interesse in boeken - gaan ze al woorden/letters in herkennen. 
Erfelijkheid - dyslexie is bijv. erfelijk bepaald. 
Andere moedertaal maakt het ook complexer om te leren lezen, vooral als het niet simultaan is (kind begint na derde leeftijd met leren tweede taal = successief); dan kunnen ze bijvoorbeeld het onderscheid tussen de 'oo' en de 'o' niet horen, en is het ook lastiger als ze 'boos' lezen, of daar nu 'bos' of  'boos staat'; ze verklanken het op dezelfde manier in hun hoofd. 
Bij successieve meertaligheid leren kinderen:
A
vanaf de geboorte meerdere talen tegelijk
B
de tweede taal na het eerste levensjaar
C
de tweede taal na het tweede levensjaar
D
de tweede taal na het derde levensjaar

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

Dat kun je doen door interactievaardigheden toe te passen. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

+40min. vanaf 13.00 tot 15.00 ongeveer

Slide 20 - Slide

Dit zeggen de wetenschappers ook in het filmpje; taalproductie is van het kind! 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

+45min. studenten zelf laten uitzoeken en elkaar presenteren. Creëren van goed taalaanbod / stimuleren van taalproductie en het geven van feedback kan door interactievaardigheden. Stageopdracht laten zien. 

Slide 23 - Slide

FILMPJE IS OP SHAREPOINT TE VINDEN ONDER 'TOETSFILMPJE. Eerst voor jezelf invullen, dan vergelijken. 
timer
3:00

Slide 24 - Slide

+55min. 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions