Сургалтын 4 өдрийн гэрийн даалгавар

Атомын бүтэц
Ховд Их Сургуулийн харьяа ЕБ-ийн ахлах сургууль

Н. Жаргалсүрэн
1 / 10
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slide and 1 video.

Items in this lesson

Атомын бүтэц
Ховд Их Сургуулийн харьяа ЕБ-ийн ахлах сургууль

Н. Жаргалсүрэн

Slide 1 - Slide

Атомыг бүрдүүлэгч жижиг хэсгийг нэрлэнэ үү.
A
Протон, нейтрон, электрон
B
Цөм, нейтрон
C
Электрон, протон
D
Протон нйетрон

Slide 2 - Quiz

Атоыг бүрдүүлэгч жижиг хэсгүүдийг нэрлэ, тэдгээийн цэнэгийг бич.
Атом

Slide 3 - Mind map

Атом гэж юу гэсэн утгатай үг вэ? Атомыг нээсэн түүхийг бичнэ үү.

Slide 4 - Open question

Элемент азотын атомыг илэрхийлсэн зураг оруулаарй.

Slide 5 - Open question

Зөв харгалзуулаарай.
натри
Хүчилтөрөгч
Хүхэр

Slide 6 - Drag question

Slide 7 - Video

Бичлэгт юуны тухай гарч байна вэ.

Slide 8 - Open question

Хичээлийн агуулгатай холбоотой саналаа илэрхийлээрэй.
0100

Slide 9 - Poll


Slide 10 - Open question