YV5-TH1-BS3

Het Zenuwstelsel
thema 1 BS3
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Het Zenuwstelsel
thema 1 BS3

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de bouw en signaalverwerking van de verschillende typen zenuwcellen beschrijven
  • Je kunt de bouw, functies en werking van het zenuwstelsel beschrijven

Slide 2 - Slide

Indeling van het zenuwstelsel op basis van de  bouw       op basis van functie                    (druk op de plus)
lees blz: 26 uit je boek 
Binas 88B

Slide 3 - Slide

2

Slide 4 - Video

01:46
Waarin verschillen het animale en vegetatieve zenuwstelsel van elkaar?

Slide 5 - Open question

06:27
Noem de route van communicatie vanaf een signaal dat de zintuigen bereikt tot de spier die daardoor samentrekt.

Slide 6 - Open question

Route van communicatie
Prikkel: invloed uit de omgeving van een organisme
Impuls: elektrisch signaal

Sensorische zenuw: van receptor naar centraal zenuwstelsel
Motorische zenuw: van centraal zenuwstelsel naar effector
Start

Finish

Slide 7 - Slide

Binas 88A
Start 

Finish
Receptor
Effector
CZS
Motorische zenuwcel
Sensorische zenuwcel

Slide 8 - Drag question

2

Slide 9 - Video

05:00
Wat is er verschillend in de bouw van een sensorisch neuron en een motorisch neuron?

Slide 10 - Open question

05:00
Wat is er verschillend in de bouw van een sensorisch neuron en een schakel neuron?

Slide 11 - Open question

Bouw zenuwcel
Dendriet: uitloper die impuls naar het cellichaam toe geleidt
Axon (neuriet) : uitloper die impuls van het cellichaam af geleidt

Slide 12 - Slide

Soorten zenuwcellen 
  • Sensorische zenuwcel
- Van receptor naar centraal zenuw stelsel(CZS)
- 1 lange dendriet en 1 korte axon
- Cellichaam dichtbij CZS
  • Schakelcel
- Binnen CZS
  • Motorische zenuwcel
- CZS naar effector
- Meerdere korte dendrieten en 1 lange axon
- Cellichamen in CZS

zie ook binas 88A

Slide 13 - Slide

0

Slide 14 - Video

Binas 88G

Slide 15 - Slide

Impulsgeleiding
Impulsgeleiding
Cellen van Schwann zorgen voor isolatie (myeline) rondom de uitlopers van zenuwcellen. De impuls 'springt' van opening naar opening en gaat daardoor sneller. De myeline zorgt ervoor dat de zenuwcel een witte kleur krijgt.

Slide 16 - Slide

Huiswerk
  • Lees blz 26 t/m 35 in je boek
  • Maak opgave 22 t/m 27 uit je boek
  • Beantwoord alle vragen uit deze LessonUp

Slide 17 - Slide