2V week 48 les 1
Welcome 2V1-12-2021
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with text slides.

Items in this lesson
Welcome 2V1-12-2021

Slide 1 - Slide

Today's lesson

  • Review test unit 1+2

  • Unit 3B Grammar

Slide 2 - Slide

Review test unit 1+2
vakflex?

Slide 3 - Slide

 Unit 3B Quantity p. 32

learning goal: I can talk about quantities.

Slide 4 - Slide

Countable nouns
(telbare zelfstandige naamwoorden)


Een woord is telbaar wanneer:

1. je het kunt tellen
2. je er a of an voor kunt zetten.
3. het een meervoud heeft.

Bijvoorbeeld: car, island, woman


Slide 5 - Slide

Uncountable nouns 
(ontelbare zelfstandige naamwoorden)
 Een woord is ontelbaar wanneer:
1. Je het niet kunt kunt tellen
2. je kunt er geen a of an voor zetten.
3. Het in het enkelvoud staat

Bijvoorbeeld: food, pollution, money

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Let op!
Sommige znw. kunnen countable en uncountable zijn, afhankelijk van de betekenis:
-We haven't got much time for dinner. (uncountable)
  We hebben niet veel tijd voor het avondeten. (ontelbaar)

 - I told him the answer three times. (countable)
    Ik vertelde hem het antwoord drie keer. (telbaar)

                                                                                * znw. = zelfstandige naamwoorden


Slide 8 - Slide

Some (wat, een enkele, een paar)
Wanneer gebruik je some?
- Bij bevestigende zinnen
- Bij meervoud en ontelbare znw.
-There are some traffic lights at the end of the road.
-There's some pasta on the table.
Any ( wat, een enkele, een paar)
Wanneer gebruik je any?
-Bij ontkennende zinnen
- vraagzinnen
- Bij meervoud en ontelbare znw.
-The dog doesn't want any biscuits.
-Do you need any help?

Slide 9 - Slide

Let op! In de volgende gevallen gebruik je geen any maar some in vraagzinnen:
-Je gebruikt some in een vraagzin wanneer je iemand iets aanbiedt:
Would you like some tea? -> je biedt iemand thee aan.

- Je gebruikt some wanneer je om iets vraagt:
Can I borrow some money? -> je vraagt of je geld mag lenen.

Slide 10 - Slide

a little, a few (weinig)
A little gebruiken we bij ontelbare znw:
- Julia ate a little rice.
 She has little sugar at home.

A few gebruiken we bij telbare znw:
- Mike ate a few chips.
- I went to London with a few friends.


Slide 12 - Slide

much, many, a lot of (veel)
Much gebruik je bij ontelbare znw.
French people don't drink much tea.

Many gebruik je bij telbare znw.
               Are there many pedestrian crossings in the town centre?

                Slide 14 - Slide

vraagzinnen met much en many:
Je gebruikt How much...? en How many....? om te vragen over de hoeveelheid.

Je gebruikt How much...? bij ontelbare znw.
How much food did you eat?

Je gebruikt How many...? bij telbare znw.
How many films did you watch?

Slide 15 - Slide

Much en many gebruik je bij ontkennende zinnen en vraagzinnen.

A lot of gebruik je bij bevestigende zinnen:

Charlotte's got a lot of friends.
Charlotte heeft veel vrienden.

Slide 16 - Slide

Study: 
-Grammar Reference p.129 Quantity

Do: 
-Unit 3B (p. 32) ex. 2-6
- Grammar Builder (p.128) 3B
- online WB unit 3B

Slide 18 - Slide

Tomorrow
Grammar builder (p.128) 3B (als je het nog niet af hebt)


Slide 19 - Slide