Kwaliteitszorg 1

Kwaliteitszorg
Boek; kwaliteit en deskundigheid PW
Thema 3 Kwaliteitszorg


1 / 20
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg
Boek; kwaliteit en deskundigheid PW
Thema 3 Kwaliteitszorg


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Even voorstellen...
Ik ben Berber Minnema. 39 jaar. Woon sinds 2011 in Hoorn. Werk 15 jaar in het onderwijs. Ik heb 2 kinderen van 8 en 11 jaar. Ik hou van reizen, lezen, muziek, dansen en koken (oa!)
En jullie?
Namenrondje

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Namenrondje

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Onderwerpen in deze les

  • Voorstellen en namenrondje (indien nodig)
  • Wat is kwaliteit?
  • Inspectiebezoek GGD
  • Voorwaarden voor kwaliteit

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteit?
(aan welke woorden denk je dan)

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Kwaliteit
Definitie: de mate waarin een dienst, artikel of organisatie voldoet aan iemands verwachtingen.

Kwaliteitseis: de voorwaarden waaraan het product of dienst moet voldoen
Kwaliteit kan op micro, meso en macroniveau
Micro: kwaliteit op de werkvloer
Meso: kwaliteit in de organisatie
Macro: kwaliteit in de sector

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitszorg is verplicht 
  • Overheid stelt eisen aan kwaliteit van de organisatie
  • Wet Kinderopvang (Wko) 
  • Toezicht door de GGD op kwaliteitseisen 
  • Wet Innovatie kwaliteit en kinderopvang (Wet IKK) ter verbetering van de kwaliteit 
  • Kwaliteitsverbetering om organisatie beter in de markt te zetten, beter te voldoen aan wensen ouders en het is ook een persoonlijke behoefte van medewerkersSlide 7 - Slide

This item has no instructions

De wet IKK
- De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Ingegaan per januari 2018.


- De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier pijlers --> 

Ontwikkeling kind centraal
Veiligheid kinderopvang
Vaste gezichten en groepen kinderopvang
Opleiding en ondersteuning medewerkers kinderopvang

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions


Wat is kwaliteit in de kinderopvang?
A
plannen van activiteiten
B
acties gericht op borging van kwaliteit
C
spontaan iets doen
D
een kind bewust begeleiden

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Wet: IKK staat voor...

A
Internationaal kwalitatief kinderopvang
B
Interactief kwaliteit kinderopvang
C
Innovatie Kwalitatief kinderopvang
D
Innovatie kwaliteit kinderopvang

Slide 11 - Quiz

Studenten krijgen de tijd om zelf het antwoord op te zoeken
De kern van kwaliteitszorg zit gevangen in vijf belangrijke vragen 

Doen wij als opvang de goede dingen?
Hoe weten wij dat als kinderopvang ?
Vinden anderen dat ook?
Wat gaan wij als organisatie nu doen?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat weten jullie van een inspectiebezoek?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Voorwaarden voor kwaliteit
Kwaliteitsvoorwaarden:
Materiële kwaliteitsvoorwaarden
computer, leermiddelen, goede kasten en stoelen, goed gebouw...
Immateriële kwaliteitsvoorwaarden:
sfeer met collega's; goede arbeidsvoorwaarden, eerlijke taakverdeling, eigen inbreng kunnen hebben.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn immateriële kwaliteitsvoorwaarden?
A
Sfeer en contact met collega's
B
Gebouw en inrichting
C
Voldoende afwisseling in je werk
D
Goede boeken.

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de goede omschrijving van materiële kwaliteitsvoorwaarden?
A
De sfeer op je werk
B
Eigen inbreng kunnen hebben.
C
Goede arbeidsvoorwaarden
D
Gebouw en apparatuur die je nodig hebt.

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat vind jij van de sfeer en contact met collega's op de BPV?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Wat valt je op aan de veiligheid binnen jouw stageplek, wat kan er beter?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk volgende les
Lezen: Kwaliteit en Deskundigheid PW Thema 3 §11 p. 105 t/m 115

Slide 20 - Slide

This item has no instructions