H4 AK 4.6

Leefbaarheid??
1 / 10
next
Slide 1: Mind map
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Leefbaarheid??

Slide 1 - Mind map

Slide 2 - Video

Leerdoelen (3.6)
  1. Je weet welke maatregelen een positief gevolg hebben voor de leefbaarheid in een wijk.
  2. Je begrijpt hoe kenmerken van woningen, bewoners en omgeving samenhangen.
  3. Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve veiligheid uitleggen
  4. Je kunt maatregelen noemen waarmee het gemeentelijk bestuur de sociale cohesie in een wijk kan bevorderen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Sociale Cohesie 
Definitie: de bereidheid van burgers om een actieve rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen.

Slide 7 - Slide

Wat is het verband tussen sociale cohesie en leefbaarheid?

Slide 8 - Slide

Opdracht
leefbaarheid in je eigen buurt
  • Bekijk de cijfers van je eigen buurt op de verschillende onderdelen.
  • Vergelijk deze met een buurt waarvan jij denkt dat het heel anders is dan jouw eigen buurt
  • Vergelijk beide buurten met elkaar en met Den Haag als geheel en trek een conclusie over de 4 kwadranten. 
  • Schrijf je conclusie op of zet het in een bestandje. Ik vraag over 20 minuten enkele groepjes naar hun conclusie

Woon je niet in Den Haag? Kies dan een buurt die je goed kent of de buurt van de school
kwadranten?

Slide 9 - Slide

Relatie woonomgeving, woningkenmerken en bewonerskenmerken
Hoe beter de leefbaarheid, hoe.....

Hoe slechter de objectieve veiligheid, hoe....

Slide 10 - Slide