FT5 Tijd voor ons land

Tijd voor 
ons
land! 
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WOLager onderwijs

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Tijd voor 
ons
land! 

Slide 1 - Slide

Wie stond aan het hoofd van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
van 1815 tot 1830?
A
Willem I
B
Leopold I
C
De Noormannen
D
Ambiorix

Slide 2 - Quiz

Wat was de taal van de rijken in de Noordelijke Nederlanden?
A
Frans
B
Spaans
C
Duits
D
Nederlands

Slide 3 - Quiz

Wie was onze eerste Belgische koning?
A
Leopold III
B
Leopold I
C
Leopold II
D
Boudewijn

Slide 4 - Quiz

De Belgische onafhankelijkheid sinds...
A
3 juli 1815
B
21 juli 1831
C
4 oktober 1830
D
6 september 2022

Slide 5 - Quiz

Wie zijn de 7 Belgische koningen?
Geef ze in juiste volgorde.

Slide 6 - Open question

Hoeveel koningen hebben er al aan het hoofd van België gestaan?
A
5
B
8
C
10
D
7

Slide 7 - Quiz

Welke kleuren hebben de Belgische vlag?

Slide 8 - Open question

Hoe heten de 4 kinderen van koning Filip?

Slide 9 - Open question

Welke koning deed er troonsafstand op zijn 80-jarige leeftijd?
A
Leopold I
B
Leopold III
C
Boudewijn
D
Albert II

Slide 10 - Quiz

Wie was er koning van 1951-1993?
A
Leopold I
B
Leopold III
C
Boudewijn
D
Albert II

Slide 11 - Quiz

Wie zorgt ervoor dat Congo een kolonie van België wordt?
A
Leopold I
B
Leopold II
C
Albert I
D
Albert II

Slide 12 - Quiz

Welke koning steunt de soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog?
A
Leopold I
B
Albert I
C
Leopold III
D
Boudewijn

Slide 13 - Quiz

Welke koning stond er aan de macht tijdens de Tweede Wereldoorlog?
A
Leopold II
B
Albert I
C
Leopold III
D
Filip

Slide 14 - Quiz

Wie werd er koning op 20-jarige leeftijd?
A
Albert I
B
Leopold II
C
Boudewijn
D
Albert II

Slide 15 - Quiz

Wie was de leider van de Eburonen in de 1ste eeuw v.Chr.?
A
Ambiorix
B
Caesar
C
Willem I
D
Leopold I

Slide 16 - Quiz

Waar krijgt Ambiorix een standbeeld in 1866?
A
Antwerpen
B
Brugge
C
Leuven
D
Tongeren

Slide 17 - Quiz

In welke eeuw komen de Noormannen in onze streken?
A
5de eeuw
B
7de eeuw
C
9de eeuw
D
11de eeuw

Slide 18 - Quiz

Hoe heet de steek in Frankrijk waar de Noormannen zich vestigden?

Slide 19 - Open question