milieuproblemen

M&M
Pak je boek en pen
Laat je mobiel, oortjes en laptop in je tas
Jassen uit 
timer
2:00
1 / 10
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

M&M
Pak je boek en pen
Laat je mobiel, oortjes en laptop in je tas
Jassen uit 
timer
2:00

Slide 1 - Slide

Planning 
Milieuproblemen/ Ontbossing
Aan de slag
Nakijken

Slide 2 - Slide

vervuiling
aantasting
uitputting
  milieuproblemen
bodem
water
lucht
versnippering
fossiele brandstoffen
vervuiling =
milieuprobleem dat ontstaat als de mens teveel stoffen in het milieu brengt die er niet thuishoren
aantasting =
milieuprobleem waarbij niets uit het milieu wordt vervuild of weggehaald, maar het milieu wel verandert
uitputting =
milieuprobleem dat ontstaat als er van iets te veel uit de natuur wordt gehaald

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

Ontbossing
Ontbossing: meer bos weghalen, dan dat er terug groeit

Door ontbossing wordt de lucht viezer: bomen maken de lucht namelijk schoon


Bomen houden water tegen, zijn er geen bomen dan overstroomt de boel

Slide 5 - Slide

Bevolkingsgroei
Geboortecijfer...
  • Aantal geboortes per 1000 inwoners van een land

Sterftecijfer...
  • Aantal sterfgevallen per 1000 inwoners

Geboorteoverschot...
  • Wanneer er meer mensen geboren worden dan sterven.
  • (Geboortecijfer - Sterftecijfer = meer dan 0)


Slide 6 - Slide

Planning 
Duurzame ontwikkeling
Nakijken
Maken zelftest

Slide 7 - Slide

Cursus 2.4 Duurzame ontwikkeling

Slide 8 - Slide

Duurzame ontwikkeling:
Als we de aarde zo gebruiken dat onze achterkleinkinderen er later ook nog goed 
kunnen wonen en werken, noem je dat duurzame ontwikkeling. 

Slide 9 - Slide

Aan de slag!
Nakijken

Maak de zelftest in je boek

timer
10:00000

Slide 10 - Slide