B1-K1-W1- Lesweek 6- F20 - lessen op afstand (week van 16 mrt)

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 6                                                               
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas:    F20A          &  F20B 
Docent: M. Eshuis    &   Myrthe van de Meulenhoff
Lesweek 6                                                               

Slide 1 - Slide

DIGITAAL LES HOE WERKT DIT? 
Voor de F20A en F20B!   
KLIK OP HET LUIDSPREKERTJE   --->

Slide 2 - Slide

Programma- ontwikkelingspsychologie- deel 1
 • Welkom, AWR
 • Terugblik vorige lessen 

 • Lesdoelen vandaag 
 • Ontwikkelingsfasen/ gebieden herhaling 
 • Belangrijke ontwikkeling per ontwikkelingsfase
 • Vragen- hoe goed heb jij opgelet?

 • Lesdoelen check  
 • Afsluiting en zelfstandig werken - BOA opdracht vrijdag ! 

Slide 3 - Slide

Lesdoelen vandaag: 
Aan het einde van deze les.......

 • Kun je een aantal kenmerken opnoemen per ontwikkelingsfase (baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber, adolescent, volwassene en oudere)
 • Kun je uitleggen in je eigen woorden wat de ontwikkelingsaspecten inhouden 
 • Heb je geoefend met de stof door middel van de oefenvragen. 

Slide 4 - Slide

Terugblik 
Op de volgende dia's staan vier oefenvragen om te kijken wat je nog weet van de vorige les(sen).  Deze oefenvragen komen uit de theorie: 
Boek - Methodiek - Thema 2
- Oriëntatie op de mens en zijn ontwikkeling 
Thema 2.3 'Ontwikkelingspsychologie, wat is dat?' 

Heb je deze opdrachten nog niet gemaakt? Dan adviseer ik je om na de les deze opdrachten nog te maken in je Thieme meulenhoff account. 

Slide 5 - Slide

Koppel de juiste omschrijving aan de juiste factor: 
Interne factor 
Externe factor
Zelfbepaling 
Vermogen om eigen richting te geven aan ontwikkeling (als kind ouder wordt) 
Aanleg, erfelijk materiaal wat je meekrijgt van je ouder
De omgeving en het leven onder bepaalde omstandigheden zijn bepalend voor je ontwikkeling.
(Vb: onderwijs, ingrijpende gebeurtenissen.

Slide 6 - Drag question

Wat hoort niet bij de cognitieve ontwikkeling?
A
emoties
B
denken
C
taal
D
spraak

Slide 7 - Quiz

Een voorbeeld van een ontwikkelingsfasen:
A
Rijping
B
Baby
C
Cognitieve ontwikkeling
D
Groeiproces

Slide 8 - Quiz

Maak de zin af: ''Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die zich richt op....:
A
het gedrag van mens en dier
B
de opvoeding van kind en ouders
C
gedrag van de mensen in verschillende fasen in zijn leven
D
het gedrag van de mens als deze in zijn puberteit zit

Slide 9 - Quiz

Ontwikkelingsfasen -wat was het ook alweer? 
'Periodes die in het leven van de mens onderscheiden kunnen worden. Bij elke periode horen specifieke kenmerkende gedragingen' . We hanteren de volgende indeling: 
1. Ongeboren kind (prenatale fase - 40 weken)
2. Zuigeling ofwel Baby (0-18 mnd)
3. Peuter (18 mnd-4 jaar)
4. Kleuter (4-6 jaar)
5. Schoolkind (6 -12 jaar)
6. Puber (12-17 jaar) 
7. adolescent (17-25 jaar)
8. volwassene (25-67 jaar)
9. Oudere mens (67 jaar en ouder) 

Slide 10 - Slide

Ontwikkelingsaspecten/gebieden: 
Gebied waarop de mens zich ontwikkelt! Binnen de ontwikkelingspsychologie zijn dit er zes.
Let op! In de praktijk voegen ze soms de sociale en emotionele ontwikkeling tot een begrip samen.

Lichamelijk : groei/achteruitgang, motoriek (grof/fijn) zintuigen
Cognitief: Denken, geheugen, taal
Sociaal: omgang met anderen, sociaal gedrag
Persoonlijkheid: vorming eigen identiteit, eigen wil, opvattingen, mannelijk/vrouwelijk gedrag
Emotioneel: gevoelens, vertrouwen & veiligheid
Seksueel: seksueel gedrag, lichaam en lustbeleving, waardering eigen lichaam


Slide 11 - Slide

Check up- ben je nog wakkerrrr??
Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 
1. Wat is het verschil tussen grove en fijne motoriek? 

2.  Een peuter denk dat als het regent de wolken huilen...
dit noemen we magisch denken. Onder welk ontwikkelingsgebied/aspect  valt dit voorbeeld? 

Lees zelf ook nog goed thema 2.3 door. En kijk goed naar de thema's: 
Voorwaarden van ontwikkeling & factoren die de ontwikkeling bepalen 

Slide 12 - Slide

Baby  (0-18 mnd) Wie ben ik? 
Lichamelijke ontwikkeling: 
Belangrijke begrippen: reflexen,                                oog-hand coördinatie, exploratiedrang                Cognitieve ontwikkeling: 
Exploratiedrang,
leren door: ervaring, imiteren en herhalen
Sociale/emotionele  ontwikkeling: 
Hechting 
Eenkenningheidsfase - scheidingsangst
Sociale glimlach- na ongeveer 6 weken
Persoonlijkheidsontwikkeling: 
Temparement 
Nog geen zelfbewustzijn 
Seksuele ontwikkeling: 
Vooral lichamelijk tastzin. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Peuter
 (18 mnd-4 jaar)

Lichamelijke ontwikkeling:
Exploratiedrang (ontdekkingsdrang), 
Lopen 
Sociale/emotionele ontwikkeling:
parallel spelen (naast elkaar spelen ipv met elkaar) 
egocentrisme (onkunde) 
Koppigheidsfase 
Persoonlijkheidsontwikkeling:
Zelfbewustzijn 
'karakter' 
Seksuele ontwikkeling:
Ontdekken van eigen lichaam 
Cognitieve ontwikkeling: 
Magisch denken, animistisch denken 

Slide 15 - Slide

Kleuter en schoolkind
-Kleuter (4-6 jaar)
-Schoolkind
  (6 -12 jaar)
Lichamelijke ontwikkeling & seksuele ontwikkeling: 
Seksuele intresse & nieuwschierigheid
geslachtsgebonden gedrag 
Ontdekken van eigen lichaam 

Emotionele ontwikkeling:
Zelfbeeld 
Sociale en Persoonlijkheidsontwikkeling: 
Omgang met anderen 
Conformisme 
Pesten 

Cognitieve ontwikkeling
Leren binnen en buiten school 

Slide 16 - Slide

Exploratiedrang houdt in...
A
Drang om te ontdekken
B
Manier van denken
C
Drang om je te hechten
D
Manier van hechting

Slide 17 - Quiz

Conformisme is een ander woord voor:
A
Egoïstisch gedrag
B
Je afzetten
C
Plagen
D
Je aanpassen

Slide 18 - Quiz

Layla is 3 jaar oud en praat met haar teddybeer alsof het een mens is.
Dit is een voorbeeld van :
A
Magisch denken
B
Abstract denken
C
Animistisch denken
D
Concreet denken

Slide 19 - Quiz

Zelfstandig werk: 
Ga nu zelfstandig aan de slag met de opdrachten.
Thieme meulenhoff -> Boek methodiek. 
Lees 2.3 tot en met 2.5 nog eens door.
Deze opdrachten hoef je niet verplicht te maken!! 

Wel verplicht maken:  
Lees & Maak opdrachten: 
2.6 Puber en adolescent
2.7 Volwassene en ouder 

CODE F20B- XLISH4UT 
CODE F20A- KLA49ULR

Slide 20 - Slide

Huiswerk 
Wel verplicht maken: Lees & Maak opdrachten:

Alleen opdrachten niveau 3/4 
(de verwerkingsopdrachten van niveau 4 hoeven niet) 


2.6 Puber en adolescent
2.7 Volwassene en ouder 

Slide 21 - Slide

Afsluiting 
Check de  lesdoelen voor jezelf... Kun jij ..?

 • Kun je een aantal kenmerken opnoemen per ontwikkelingsfase (baby, peuter, kleuter, schoolkind, puber, adolescent, volwassene en oudere)
 • Kun je uitleggen in je eigen woorden wat de ontwikkelingsaspecten inhouden
 • Heb je geoefend met de stof door middel van de oefenvragen. 

Slide 22 - Slide