Bijeenkomst 1

Cursus werkbegeleiding
Team Onderwijs@Zorg
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

Cursus werkbegeleiding
Team Onderwijs@Zorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leren begeleiden
 • Vier bijeenkomsten
 • Online
 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Voorstellen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Twee waarheden - één leugen
Wat is de leugen?
A
Heb tweelingzus = docent verpleegkunde
B
Vandaag 56 geworden
C
Vroeger op internationaal niveau gezwommen

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Onderdelen training
 • Bijeenkomst 1: Examenmap en BPV-instrumenten 
 • Bijeenkomst 2: Wie ben ik en wie is de student? 
 • Bijeenkomst 3: Afstemmen begeleiding op student
 • Bijeenkomst 4: Ontwikkelingsgerichte feedback en reflecteren op eigen leerproces

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Doelstellingen
Uitleggen: 
 • BPV-wijzer 
 • Inhoud examenmap en deze hanteren in de begeleiding
 • Hoe BPV-opdrachten gekoppeld kunnen worden aan examenopdrachten
 • BPV-meter en toepassen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Bij wie ligt de regie?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Handleiding: 
 • Sturing geven aan leren
 • Eenduidigheid in leren en evalueren

Onderdelen: 
 • BPV-meter
 • BPV-opdrachten 
 • BPV-reflectie-instrumenten 


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

 • Grote veranderingen in de examinering;
 • Regie over eigen leerproces is een van de sleutelwoorden;
 • Andere kijk op leren: vraaggericht in plaats van aanbodgericht  Wat is de leervraag van de student?
 • KD 2016: nieuwe examens voor VZ-IG en mbo-VP volgens deze structuur
 • KD 2020: herziening examens

Examens - Prove2Move
Prove2Move examens
Inloggen -> inzien examens
Gebruikersnaam:
 • Verzorgende IG
 • Mbo-Verpleegkundige
Wachtwoord: Prove2Move2019/2021

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 1: begrippen examenmap

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Examenopdrachten
Profielonafhankelijk
Lint
Profielafhankelijk
De zorgvrager aan zet
VTH 
Begeleiden in de VVT
Zicht op zorg
Reageren in crisissituatie(s)
Afstemmen in de VVT
Zorg op maat
Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Nieuwe medewerker begeleiden

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 2: de examenopdrachten

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 3: criteriumgericht interview

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Een hulpmiddel om de ontwikkeling van de student tijdens de BPV-periode te monitoren en tijdens een tussen- en eindevaluatie vast te leggen.


Te gebruiken tijdens:
 • Voortgangsgesprekken;
 • Reflectiemomenten;
 • Tussenevaluaties;
 • Eindevaluaties.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

De student: 
 • laat een actieve leerhouding zien
 • kan samenwerken
 • communiceert professioneel met de zorgvrager en (naast)betrokkenen
 • functioneert als beroepsbeoefenaar

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Scores op BPV-meter
Bij elk onderdeel verschillende indicatoren. Te scoren: 
 • 0 punten = niet laten zien
 • 1 punt       = gedeeltelijk laten zien
 • 2 punten = voldoende laten zien 
 • 3 punten = ruimschoots laten zien

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat mag ik van een student verwachten op het niveau van: 
 • Starter
 • Gevorderde
 • Beroepsbekwaam


Slide 20 - Slide

 • Starter: effectief gedrag in laag complexe (standaard) beroepssituaties (deels op eigen initiatief en als dit gevraagd wordt);
 • Gevorderde: effectief gedrag in midden complexe beroepssituaties ten aanzien van meerdere zorgcategorieën zorgvragers (op eigen initiatief en als dit gevraagd wordt);
 • Beroepsbekwaam: effectief gedrag, ook in complexe beroepssituaties ten aanzien van bekende zorgsituaties (op eigen initiatief en op onderdelen proactief en innoverend).

 • Om vorm te geven aan het leren - werken naar examinering
 • Opdrachten: branche-onafhankelijk (starter - gevorderde) 
 • Opdrachten: profiel (branche-afhankelijk)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

 • Minimaal 10 opdrachten (zowel starter als gevorderde)
 • Verdiepen in opdrachten
 • Mogelijk extra opdrachten 
 • Opdrachten uit verschillende werkprocessen 

Slide 22 - Slide

 • Bij de opdrachten ‘Starter’ worden nog evaluatievormen aangegeven, hoe opdrachten te evalueren. Bij de opdrachten ‘Gevorderd’ wordt dit niet meer gedaan.
 • Ten aanzien van het gebruik van BPV-opdrachten: Het is aan ieder ROC afzonderlijk te bepalen welke opdrachten er tijdens de BPV centraal staan en hoeveel de student er moet uitvoeren. De docent en werkbegeleider kunnen de student adviezen geven over de keuze van de opdrachten of de student mag zelf bepalen welke opdrachten zij nodig heeft om te leren in de BPV, passend bij zijn/haar leerstijl. Hierdoor kan de student steeds meer zelf de sturing nemen over het eigen leerproces.

 • Niet beoordelen - evalueren!
 • Zijn geen examenopdrachten - zijn om van te leren
 • Hulpmiddel (oefenmateriaal) ter voorbereiding op de examinering 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 4: 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat vond je van de eerste bijeenkomst?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

This item has no instructions