P1 W36 M3

1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

What even are reading skills?
Wat is leesvaardigheid eigenlijk?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Do you know of any reading strategies?
Kennen jullie leesstrategieën?

Slide 7 - Mind map

This item has no instructions

How do you tackle reading strategies?
Hoe pak je leesopdrachten aan?
1. Oriënterend lezen ; Orientation reading
2. Opdracht(en) lezen ; read the exercises
3. Leestrategie topassen ; Use reading strategies
     (skimmen/scannen/intesief lezen)
     (skimming/scanning/ intensive reading)
4. Vraag beantwoorden (answer the questions)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat doe je bij orienterend lezen?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

tussenkopjes: Headings
de bron: source
How do you tackle reading strategies?
Hoe pak je leesopdrachten aan?
1. Oriënterend lezen ; Orientation reading
2. Opdracht(en) lezen ; read the exercises
3. Leestrategie topassen ; Use reading strategies
     (skimmen/scannen/intesief lezen)
     (skimming/scanning/ intensive reading)
4. Vraag beantwoorden (answer the questions)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

What is skimming
Wat is skimmen?

Slide 12 - Mind map

This item has no instructions

What is scanning
Wat is scannen?

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

What is the first thing you do when you get a text?

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

What is the 2nd thing you do after you get a text?
A
Orientation reading
B
read the questions/ lees de vragen
C
skimmen/scannen
D
answer the questions

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

What steps do you take before reading?
Welke stappen doe je voor je intensief lezen?
A
Oriëntatie Lezen; Opdracht(en) lezen; skimmen; scannen
B
Opdrachten Lezen; skimmen; scannen
C
gewoon begin met lezen
D
Vraag beantwoorden

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

How do you tackle reading strategies?
Hoe pak je leesopdrachten aan?
1. Oriënterend lezen ; Orientation reading
2. Opdracht(en) lezen ; read the exercises
3. Leestrategie topassen ; Use reading strategies
     (skimmen/scannen/intesief lezen)
     (skimming/scanning/ intensive reading)
4. Vraag beantwoorden (answer the questions)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Let's start with text 1:


Bringing peace to minds at war 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Leesstrategie A: Voorspellen

Waarvoor zet de organisate Combat Stress zich in?
Waar heeft je de antwoord in de tekst gevonden?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Leesstrategie B: skimmen
Wat wordt in de advertentie hiernaast onder de aandacht gebracht?
Waar heeft je de antwoord in de tekst gevonden?

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Leesstrategie C: voorkennis gebruiken
Waaraan ergert Jan Morris zich volgens de onderstaande brief?
Waar heeft je de antwoord in de tekst gevonden?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Leesstrategie D: structuur van de text gebruiken
Type jouw antwoorden

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Leesstrategie E: scannen
Wat moet je volgens het onderstaande bericht doen als je een pak SuperNoodles in huis hebt met nummer H82 tot H90?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Leestrategie F: gedetailleerd lezen
Wat is volgens de schrijver van de onderstaande ingezonden brief de diepere oorzaak van gedragspreblemen bij kinderen?

Slide 28 - Open question

This item has no instructions

Leesstrategie G: woordbetekenissen afleiden/raden
Waarvan hebben mensen met ''Halitosis'' (kop tekst) last?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions


Wat heb jij in deze les geleerd?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions

Tot volgende keer! 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions