W6 les 1 missie en visie taken

W6: Afstemmen

Les 1
1 / 20
next
Slide 1: Slide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

W6: Afstemmen

Les 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesprogramma
  • introductie vak: lesplanner doornemen + kwalificatiedossier
  • Theorie + opdrachten: Visie, missie, organisatie structuren

Slide 2 - Slide

This item has no instructions


De beroepskracht maatschappelijke zorg stemt af en neemt deel aan voor de afstemming relevante overlegvormen. Zij stemt de werkzaamheden af met collega's, leidinggevende, met betrokkenen vanuit andere disciplines en vanuit (aanverwante) bedrijven/instellingen. 

Daarbij bespreekt zij de verdeling van de taken. Zij houdt rekening met mogelijkheden, eisen, prioriteiten, wensen, behoeftes en verwachtingen van betrokkenen en de daaruit voortkomende consequenties. 
Met behulp van de uitgewisselde informatie vormt zij een compleet beeld van de zorgverlening. 

Zij past haar aanpak aan als blijkt dat dit nodig is. 
Daarnaast bespreekt zij eventuele knelpunten in de werkzaamheden en zoekt naar mogelijkheden deze op te lossen.
Kwalifcatiedossier W6:

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat vind jij belangrijk in de zorg?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat is een visie?
A
De toekomstdroom van de organisatie of het individu
B
Bestaansrecht van een organisatie of individu
C
Tijdloos
D
Alle 3 zijn goed

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een missie
A
Zegt iets over: 'waar we voor staan'
B
Zegt iets over: 'wie we zijn'
C
Blik naar binnen: Organisatiegericht
D
Alle 3 zijn goed

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

De hiërarchie van een organisatie geeft van hoog tot laag aan wat de posities zijn van de verschillende werknemers en afdelingen. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden een medewerker vaak heeft.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

Stafmedewerkers zijn meestal hoger opgeleiden. Vaak beschikken ze over specialistische kennis en/of vaardigheden. In een woonvoorziening voor moeilijk opvoedbare jongeren kan het bijvoorbeeld gaan om een psycholoog, een pedagoog of een maatschappelijk werker. De samenstelling van zo’n staf verschilt per organisatie. Een staf ondersteunt de manager(s) van de organisatie. Soms hebben stafleden speciale bevoegdheden. Zij mogen dan andere medewerkers – niet per se hun ‘eigen’ ondergeschikten – een opdracht geven. De organisatiestructuur waar Camarilla in zit, is een lijn-staforganisatie.

Geef voorbeelden van staf 'functies' die bij een lijn-staf organisatie toebehoren?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Disciplines
Binnen een organisatie heb je te maken met verschillende professionals. Jij bent een MZ medewerker. Hier heb je bepaalde kennis en vaardigheden voor nodig. 

Als professional werk je vaak in een team met andere professionals, of ander gezegd…..andere disciplines.

Het werken met andere en verschillende disciplines noemen we een multidisciplinair team.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Opdrachten: Thieme
Thieme: Thema 1.3
1, 2ABD, 3C, 4

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Afsluiten
Zijn er nog vragen?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions